2.1 Vyhledání novinek

Důležitým prvkem efektivní týmové práce je seznamování se s tím, na čem pracují ostatní, a zjišťování názorů ostatních. Systém Filr umožňuje zobrazit nové soubory a pracovat s nimi prostřednictvím stránky Co je nového. Nové soubory můžete zobrazit, přidat k nim komentář a provádět s nimi další akce. (K provádění akcí se soubory je nutné mít odpovídající práva. Další informace o právech naleznete v části Jak fungují oprávnění sdíleného přístupu.)

Informace o zjišťování novinek v aplikaci Filr Mobile najdete v dokumentu Aplikace Filr Mobile – Stručný úvod.

Ve webovém prohlížeči získáte přístup na server Filr podle popisu v části Přístup k systému Filr z webového prohlížeče. Potom se seznamte s následujícími částmi:

2.1.1 Zobrazení nových souborů

 1. Po kliknutí na ikonu Co je nového v záhlaví přejdete na stránku Co je nového a zobrazíte nejnovější soubory, ke kterým máte přístup.

  Kliknutím na příslušnou kategorii na navigačním panelu Co je nového v levé části stránky můžete zobrazit nové položky v libovolné z následujících kategorií:

  • Aktuální umístění: Zobrazuje nové položky v oblasti, ve které se nacházíte po kliknutí na ikonu Co je nového.

  • Moje soubory: Zobrazuje nové soubory, které byly přidány do oblasti Moje soubory.

  • Sdíleno se mnou: Zobrazuje soubory, které s vámi byly naposledy sdíleny.

  • Sdíleno mnou: Zobrazuje soubory, které jste naposledy sdíleli.

  • Síťové složky: Zobrazuje nové soubory, které byly přidány do síťových složek.

  • Veřejné: Zobrazuje nové soubory, které byly veřejně sdíleny.

   Tato kategorie je k dispozici pouze v případě, že váš správce systému Filr povolil veřejné sdílení souborů.

  • Celý portál: Zobrazuje nové položky, které byly přidány do libovolného umístění na serveru Filr.

 2. (Volitelné) Pokud kategorie obsahuje podkategorie, je možné na navigačním panelu Co je nového danou kategorii rozbalit a zobrazit nové položky v konkrétním umístění.

2.1.2 Označení souboru jako nepřečteného

Po zobrazení souboru na stránce Co je nového se daný soubor označí jako přečtený. Soubor lze označit jako nepřečtený přímo na stránce Co je nového .

 1. Klikněte na šipku rozevírací nabídky Akce vedle souboru, který chcete označit jako nepřečtený.

 2. Klikněte na možnost Označit jako nepřečtené.

Soubor lze označit jako přečtený tak, že kliknete na šipku rozevírací nabídky Akce vedle souboru a potom kliknete na možnost Označit jako přečtené.

Informace o tom, jak na stránce Co je nového zobrazit pouze nepřečtené soubory, naleznete v části Zobrazení pouze nepřečtených souborů.

Informace o tom, jak označit soubor jako nepřečtený, když se nenacházíte na stránce Co je nového, naleznete v části Označení souboru jako nepřečteného.

2.1.3 Komentování nového souboru

Přidávat komentáře k souborům lze přímo na stránce Co je nového .

 1. Klikněte na šipku rozevírací nabídky Akce vedle souboru, ke kterému chcete přidat komentář.

 2. Klikněte na možnost Komentář.

  Na stránce Co je nového se otevře pole pro komentář.

 3. Zadejte svůj komentář do příslušného pole a klikněte na možnost Odeslat.

Informace o tom, jak přidat komentář k souboru, když se nenacházíte na stránce Co je nového, naleznete v části Přidání komentáře k souboru.

2.1.4 Přihlášení odběru změn nového souboru

Přihlásit odběr změn souborů lze přímo na stránce Co je nového .

 1. Klikněte na šipku rozevírací nabídky Akce vedle souboru, jehož odběr změn chcete přihlásit.

 2. Klikněte na tlačítko Přihlásit.

  Zobrazí se dialogové okno Přihlásit odběr.

 3. Vyberte e-mailové adresy nebo telefonní čísla, na která vám mají být zasílána upozornění. Je možné přihlásit odběr pouze e-mailů, e-mailů s přílohami nebo textových zpráv.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

E-mailové adresy a telefonní čísla, na která vám systém Filr zasílá upozornění, lze aktualizovat úpravou osobního profilu podle popisu v části Úprava vašeho profilu.

Informace o tom, jak přihlásit odběr změn souboru, když se nenacházíte na stránce Co je nového, naleznete v části Přihlášení k odběru složek nebo souborů.

2.1.5 Sdílení nového souboru

Sdílet soubory lze přímo na stránce Co je nového.

 1. Klikněte na šipku rozevírací nabídky Akce vedle souboru, který chcete sdílet.

 2. Klikněte na možnost Sdílet.

  Zobrazí se dialogové okno Sdílet.

 3. Pokračujte, jak popisuje téma krok 3 v dokumentu Sdílení souborů a složek.

2.1.6 Stažení nového souboru

Stahovat soubory lze přímo na stránce Co je nového. .

 1. Klikněte na název souboru, který chcete stáhnout.

  V závislosti na používaném prohlížeči se soubor stáhne nebo otevře na nové kartě.

  Stahování probíhá prostřednictvím automaticky otevíraného okna. Pokud máte potíže se stažením souboru, ověřte, že máte povoleny automaticky otevíraná okna.

 2. Pokud se soubor po kliknutí na název souboru nestáhne, klikněte pravým tlačítkem na název souboru a klikněte na možnost Uložit odkaz jako.

 3. Uložte soubor do své pracovní stanice. Soubor můžete přejmenovat nebo ponechat původní název.

 4. (Volitelné) Soubor teď můžete upravit a uložit jej zpět do systému Filr podle postupu uvedeného v kapitole Stažení a úprava souboru.

2.1.7 Zobrazení pouze nepřečtených souborů

Je možné zobrazit pouze nepřečtené soubory na stránce Co je nového . Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny všechny soubory.

 1. Na stránce Co je nového klikněte v pravém horním rohu na možnost Zobrazení všech záznamů.

 2. Klikněte na možnost Zobrazení nepřečtených.

Informace o tom, jak označit soubory po jejich přečtení jako nepřečtené, když se nenacházíte na stránce Co je nového, naleznete v části Označení souboru jako nepřečteného.

2.1.8 Pozastavení aktualizací na stránce Co je nového

Ve výchozím nastavení je stránka Co je nového automaticky aktualizována nejnovějšími komentáři a soubory každých 60 sekund. Aktualizace stránky Co je nového lze dočasně zastavit. Může to být užitečné v případě, že potřebujete více času, abyste zkontrolovali aktuální soubory.

 1. Klikněte v pravém horním rohu stránky Co je nového na ikonu Pozastavit.

  Chcete-li obnovit aktualizace na stránce Co je nového, klikněte na ikonuPřehrát.

2.1.9 Konfigurace počtu souborů zobrazovaných na stránce

Počet souborů zobrazovaných na jedné stránce rozhraní systému Filr lze nakonfigurovat úpravou osobních předvoleb podle popisu v části Konfigurace počtu souborů zobrazovaných na stránce složky.