3.0 Sdílení položek, složek a pracovních prostorů

Micro Focus Vibe umožňuje sdílet pracovní prostory, složky a záznamy nejen s jinými uživateli produktu Vibe, ale i s uživateli mimo vaši organizaci.

Tuto funkci musí nejprve povolit váš správce systému Vibe a vlastník pracovního prostoru. Když správce systému Vibe povolí možnost sdílení, mohou vlastníci složek a pracovních prostorů povolit nebo zakázat tuto možnost u jednotlivých složek a pracovních prostorů (podle popisu v části Konfigurace práv ke sdílení pracovního prostoru). Pokud nemůžete sdílet soubory a složky podle postupu v této části, nebyla funkce povolena.