25.1 Forstå kalenderelementer

Du kan planlegge avtaler og påminnelser for deg selv og andre brukere. Du kan også reservere en tidsblokk ved å bruke en personlig avtale.

For informasjon om hvordan avtaler og påminnelser skiller seg fra andre elementtyper, se Forstå elementtyper i GroupWise.

Hvis du vil finne ut om noen kommer til møtet ditt, kan du se om elementet er godtatt eller avslått i elementets Egenskaper. Du finner mer informasjon under Arbeide med sendte elementer.

Alle planlagte elementer kan tilbakekalles eller gjøres om, selv om mottakerne allerede har åpnet og godtatt dem. Se Tilbakekalle sendt e-post og Redigere sendte avtaler, oppgaver og påminnelser for mer informasjon.

For mer informasjon om å administrere elementer etter at de har blitt sendt eller mottatt, se Sende e-post og Motta og svare på e-post.