17.0 Sende e-post

Når du sender en e-postmelding fra GroupWise, kan du sende meldingen som enten tekst eller HTML. I tillegg kan du velge å legge ved en fil, en signatur eller et vCard med meldingen, og stavkontrollere meldingen før den sendes.

Adresseboken og navnefullføring hjelper deg med raskt og enkelt å finne kontaktene du trenger når du skal sende en e-postmelding.