Micro Focus Vibe Mobile — Szybki start

Wrzesień 2018 r.

UWAGA:Mobilny dostęp do witryny Micro Focus Vibe może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Vibe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do systemu Vibe za pośrednictwem interfejsu mobilnego w sposób opisany w tej sekcji, skontaktuj się z administratorem systemu Vibe.

Możesz pobrać rodzimą aplikację dla urządzenia z systemem iOS, Android, Windows lub BlackBerry. Te aplikacje mają bardziej dopracowany interfejs użytkownika i nie wymagają logowania przy każdorazowym dostępie do systemu Vibe. Jednak aplikacja mobilna dla systemu Vibe nie zachowuje informacji na urządzeniu — można je wyświetlić tylko, gdy jest dostępne połączenie z Internetem.

Inne urządzenia mogą uzyskać dostęp do mobilnego interfejsu systemu Vibe za pomocą przeglądarki mobilnej, która spełnia wymagania wymienione w sekcji Wymagania przeglądarki mobilnej.

1.0 Wymagania aplikacji mobilnej

Aplikacje mobilne Micro Focus Vibe są dostępne dla następujących systemów operacyjnych:

 • iOS (aplikacja rodzima jest dostępna do bezpłatnego pobrania na telefon iPhone i iPada w sklepie Apple App Store dla systemu iOS 7 i nowszego)

 • Android (aplikacja rodzima jest dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepie Google Play dla systemu Android 2.3 i nowszego)

 • Telefony z systemem Windows Phone w wersjach 8.0 i 8.1

 • Tablety z systemem Windows nie są obecnie obsługiwane.

 • Kindle Fire (aplikacja rodzima jest dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepie Amazon Appstore dla systemu Android)

 • BlackBerry Z10 i PlayBook (aplikacja rodzima jest dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepie BlackBerry World)

Ponadto przeglądarka urządzenia musi spełniać wymagania omówione w sekcji Wymagania przeglądarki mobilnej.

2.0 Wymagania przeglądarki mobilnej

Jeśli urządzenie przenośne nie spełnia wymagań dotyczących aplikacji rodzimej (zobacz Wymagania aplikacji mobilnej), nadal możesz uzyskać dostęp do mobilnego interfejsu systemu Vibe za pomocą tego urządzenia, o ile jego przeglądarka obsługuje język HTML 5.

Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do witryny Vibe za pomocą przeglądarki (a nie za pomocą aplikacji mobilnej), na niektórych tabletach, takich jak iPad, domyślnie jest wyświetlany pełny interfejs użytkownika (ten sam interfejs, który pojawia się podczas uzyskiwania dostępu do systemu Vibe na stacji roboczej). Na pozostałych tabletach domyślnie jest wyświetlany mobilny interfejs użytkownika. Administrator systemu Vibe może zmienić to domyślne działanie — zobacz Changing the Default View for Tablets (Zmienianie domyślnego widoku dla tabletów) w rozdziale Site Setup (Konfiguracja witryny) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide (Podręcznik administratora systemu Micro Focus Vibe 4.0.5).

3.0 Wprowadzenie

W poniższych sekcjach opisano, jak rozpocząć korzystanie z systemu Micro Focus Vibe na urządzeniu przenośnym. Z systemu możesz zacząć korzystać za pomocą aplikacji mobilnej Vibe, jeśli jest ona dostępna dla Twojego urządzenia. (Aby sprawdzić, czy dla Twojego urządzenia jest dostępna aplikacja, zobacz Wymagania aplikacji mobilnej). Jeśli dla urządzenia nie ma dostępnej aplikacji mobilnej, możesz rozpocząć pracę przez uzyskanie dostępu do systemu Vibe za pośrednictwem przeglądarki na urządzeniu przenośnym. (Przeglądarka na urządzeniu przenośnym musi spełniać wymagania opisane w sekcji Wymagania przeglądarki mobilnej).

3.1 Wprowadzenie do aplikacji mobilnej Vibe

Nawiązywanie połączenia z początkową witryną Vibe

Podczas pierwszego konfigurowania aplikacji musisz podać informacje dotyczące tylko jednej witryny Vibe. Po przeprowadzeniu początkowej konfiguracji w sposób opisany w tej sekcji uruchomienie aplikacji Vibe będzie powodować automatyczne nawiązanie połączenia oraz uwierzytelnienie na serwerze Vibe.

 1. Pobierz aplikację mobilną Vibe ze sklepu z aplikacjami odpowiedniego dla Twojego urządzenia przenośnego.

 2. Uruchom aplikację mobilną Vibe na swoim urządzeniu.

 3. Zaakceptuj umowę licencyjną systemu Vibe.

 4. Na stronie Nowa witryna podaj następujące informacje:

  Nazwa witryny. Podaj nazwę swojej witryny Vibe. Jest to nazwa wyświetlana u góry strony domowej.

  Adres URL. Podaj adres URL witryny Vibe. Na przykład http://vibesite.com.

  Ustaw jako główną. Zaznacz tę opcję, jeśli konfigurujesz lub masz zamiar skonfigurować wiele witryn Vibe i chcesz, aby ta witryna była wyświetlana po uruchomieniu aplikacji.

  Nazwa logowania. Podaj nazwę logowania, której używasz do logowania się do witryny Vibe.

  Hasło. Podaj hasło, którego używasz do logowania się do witryny Vibe.

  Zapisz hasło. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przechować hasło bezpiecznie na urządzeniu, tak aby można było logować się automatycznie do witryny Vibe po uruchomieniu aplikacji Vibe.

 5. Stuknij kolejno opcje Zaloguj/Gotowe/Prześlij.

  Zostanie wyświetlona strona domowa. Jeśli tak się nie stanie, stuknij odpowiednią witrynę na stronie witryn, aby się z nią połączyć.

Nawiązywanie połączenia z dodatkowymi witrynami Vibe

Dla aplikacji mobilnej Vibe możesz skonfigurować łączenie się z wieloma witrynami Vibe.

 1. Uruchom aplikację mobilną Vibe na swoim urządzeniu.

 2. (Warunkowo) Jeśli obecnie jesteś zalogowany(-a) do witryny Vibe, stuknij ikonę Początek na pasku narzędziowym Nawigacja i stuknij opcję Wyloguj.

 3. Urządzenia z systemem iOS lub Windows: Na stronie Witryny stuknij ikonę Plus.

  Urządzenia z systemem Android: Na stronie Lista witryn stuknij opcję Nowa witryna.

 4. Podaj następujące informacje:

  Nazwa witryny. Podaj nazwę swojej witryny Vibe. Jest to nazwa wyświetlana u góry strony domowej. Nadaj witrynie unikatową nazwę, aby odróżnić ją od innych skonfigurowanych przez Ciebie witryn Vibe.

  Adres URL. Podaj adres URL witryny Vibe. Na przykład http://vibesite.com.

  Ustaw jako główną. Zaznacz tę opcję, jeśli konfigurujesz lub masz zamiar skonfigurować wiele witryn Vibe i chcesz, aby ta witryna była wyświetlana po uruchomieniu aplikacji.

  Nazwa logowania. Podaj nazwę logowania, której używasz do logowania się do witryny Vibe.

  Hasło. Podaj hasło, którego używasz do logowania się do witryny Vibe.

  Zapisz hasło. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przechować hasło bezpiecznie na urządzeniu, tak aby można było logować się automatycznie do witryny Vibe po uruchomieniu aplikacji Vibe.

 5. Stuknij kolejno opcje Zaloguj/Gotowe/Prześlij.

  Zostanie wyświetlona strona domowa. Jeśli tak się nie stanie, stuknij odpowiednią witrynę na stronie witryn, aby się z nią połączyć.

Przełączanie się między witrynami Vibe

W przypadku skonfigurowania wielu witryn Vibe (zobacz Nawiązywanie połączenia z dodatkowymi witrynami Vibe), można z łatwością opuścić jedną witrynę Vibe, aby wyświetlić informacje w innej witrynie Vibe.

 1. (Warunkowo) Jeśli obecnie jesteś zalogowany(-a) do witryny Vibe, stuknij ikonę Początek na pasku narzędziowym Nawigacja i stuknij opcję Wyloguj.

 2. Urządzenia z systemem iOS lub Windows: Na stronie Witryny stuknij witrynę, z którą chcesz się połączyć.

  Urządzenia z systemem Android: Na stronie Lista witryn stuknij witrynę, z którą chcesz się połączyć.

Modyfikowanie ustawień konfiguracji dla witryny Vibe

Po określeniu ustawień konfiguracji dla witryny Vibe w aplikacji Vibe można je zmodyfikować. Można na przykład zmienić swoją nazwę użytkownika, hasło lub nazwę witryny.

 1. (Warunkowo) Jeśli obecnie jesteś zalogowany(-a) do witryny Vibe, stuknij ikonę Początek na pasku narzędziowym Nawigacja i stuknij opcję Wyloguj.

 2. Urządzenia z systemem iOS: Na stronie Witryny stuknij ikonę Konfiguruj obok witryny, którą chcesz zmodyfikować.

  Urządzenia z systemem Android: Na stronie Lista witryn stuknij ikonę Konfiguruj obok witryny, którą chcesz zmodyfikować.

  Urządzenia z systemem Windows: Na stronie Witryny naciśnij przez dłuższą chwilę nazwę witryny, którą chcesz zmodyfikować.

 3. Wprowadź swoje zmiany, a następnie stuknij przycisk Zapisz lub Gotowe.

Usuwanie ustawień konfiguracji dla witryny Vibe

Po określeniu ustawień konfiguracji dla witryny Vibe w aplikacji Vibe można je usunąć.

 1. (Warunkowo) Jeśli obecnie jesteś zalogowany(-a) do witryny Vibe, stuknij ikonę Początek na pasku narzędziowym Nawigacja i stuknij opcję Wyloguj.

 2. Urządzenia z systemem iOS: Na stronie Witryny stuknij ikonę Konfiguruj obok witryny, którą chcesz usunąć.

  Urządzenia z systemem Android: Na stronie Lista witryn stuknij ikonę Konfiguruj obok witryny, którą chcesz usunąć.

  Urządzenia z systemem Windows: Na stronie Witryny naciśnij przez dłuższą chwilę nazwę witryny, którą chcesz usunąć.

 3. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Przewiń stronę do dołu, a następnie stuknij opcję Usuń witrynę lub Usuń i stuknij opcję Usuń oraz opcję Tak, aby potwierdzić usunięcie.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Usuń.

3.2 Wprowadzenie do uzyskiwania dostępu do systemu Vibe z poziomu przeglądarki mobilnej

Poniższe informacje są pomocne w uzyskiwaniu dostępu do systemu Micro Focus Vibe z urządzenia przenośnego oraz zawierają omówienie podstawowych funkcji nawigacji:

 1. Na urządzeniu przenośnym uruchom przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox lub Internet Explorer).

 2. Podaj adres URL witryny Vibe Twojej firmy.

  Na przykład http://host:port.

  System Vibe automatycznie wykryje, że używasz urządzenia przenośnego, i przekieruje Cię do interfejsu mobilnego systemu Vibe.

  Jeśli zostanie wyświetlony zwykły interfejs systemu Vibe, a nie mobilny, na końcu adresu URL systemu Vibe dodaj ciąg /mobile, tak jak to opisano w temacie Przeglądarka nie kieruje automatycznie do interfejsu mobilnego w części Rozwiązywanie problemów w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

 3. Podaj nazwę użytkownika i hasło, a następnie stuknij przycisk Zaloguj.

  Zostanie wyświetlona strona domowa.

4.0 Obsługiwane funkcje

4.1 Przechodzenie do strony domowej interfejsu mobilnego

Z każdego miejsca w interfejsie mobilnym systemu Vibe możesz z łatwością przejść do strony domowej.

 1. Stuknij ikonę Początek na pasku narzędziowym Nawigacja u góry interfejsu mobilnego.

  Zostanie wyświetlona strona domowa.

4.2 Wyszukiwanie w interfejsie mobilnym

Interfejs mobilny systemu Micro Focus Vibe umożliwia wyszukiwanie osób, miejsc, wpisów i załączników.

Wyszukiwanie zaawansowane nie jest obsługiwane w interfejsie mobilnym. Możesz jednak zapisać wyszukiwanie zaawansowane, gdy korzystasz z systemu Vibe na stacji roboczej, a następnie użyć go na urządzeniu przenośnym.

Wykonywanie podstawowego wyszukiwania

 1. Stuknij ikonę Wyszukaj na pasku narzędziowym Nawigacja u góry interfejsu mobilnego.

  Zostanie wyświetlone menu rozwijane Wyszukiwanie.

 2. Na liście rozwijanej wybierz kategorię, dla której chcesz przeprowadzić wyszukiwanie.

  Możesz wyszukiwać w kategoriach Osoby, Miejsca lub Wszystko.

 3. Wybierz, czy chcesz wyszukiwać w całej witrynie Vibe, czy tylko w bieżącym obszarze roboczym.

 4. Podaj wyrazy lub frazy, które chcesz wyszukać, a następnie stuknij opcję Wyszukaj.

  Zostanie wyświetlona strona Wyniki wyszukiwania.

Korzystanie z zapisanego wyszukiwania

System Vibe umożliwia wykonywanie zapisanych wyszukiwań, utworzonych wcześniej i zapisanych podczas korzystania z witryny Vibe na stacji roboczej.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia zapisanego wyszukiwania podczas korzystania z systemu Vibe na stacji roboczej, zobacz Zapisywanie i ponowne używanie wyszukiwań w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

Aby uzyskać informacje na temat zapisywania wyszukiwania zaawansowanego podczas korzystania z systemu Vibe na stacji roboczej, zobacz Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

Aby uzyskać dostęp do zapisanego wyszukiwania i użyć go w mobilnym interfejsie systemu Vibe:

 1. Stuknij ikonę Wyszukaj na pasku narzędziowym Nawigacja u góry interfejsu mobilnego.

 2. W sekcji Zapisane wyszukiwania stuknij zapisane wyszukiwanie, które chcesz wykonać.

  Zostanie wyświetlona strona Wyniki wyszukiwania zawierająca wyniki dla zapisanego wyszukiwania.

4.3 Wyświetlanie zespołów

Możesz szybko wyświetlić wszystkie zespoły, których jesteś członkiem.

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Moje zespoły.

4.4 Wyświetlanie ulubionych miejsc

Możesz szybko wyświetlić swoje ulubione miejsca.

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Moje ulubione.

Aby dodać lub usunąć ulubione, musisz otworzyć witrynę Vibe na stacji roboczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie ulubionymi miejscami w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

4.5 Wyświetlanie ostatnio odwiedzanych miejsc

Mobilny interfejs systemu Vibe umożliwia szybkie wyświetlanie obszarów roboczych i folderów odwiedzonych od ostatniego zalogowania się do bieżącej sesji systemu Vibe.

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Ostatnio odwiedzane miejsca.

  lub

  Na każdej innej stronie stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Ostatnio odwiedzane miejsca.

4.6 Wyświetlanie wpisów plików i załączników

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia wyświetlanie wpisów plików oraz dokumentów dołączonych do wpisów.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego dokument, który chcesz wyświetlić, a następnie otwórz ten wpis.

 2. W sekcji Załączniki stuknij nazwę dokumentu, który chcesz wyświetlić.

WSKAZÓWKA:Jeśli dane urządzenie przenośne ma możliwość wyświetlenia pliku w jego rodzimym formacie, można po prostu stuknąć łącze pliku, aby wyświetlić ten plik.

Na przykład w przypadku używania urządzenia z systemem iOS wystarczy stuknąć łącze pliku, aby wyświetlić pliki programów Microsoft Word i Microsoft Excel oraz pliki w formacie PDF.

4.7 Wyświetlanie filmów wideo z serwisu YouTube

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia wyświetlanie filmów wideo z serwisu YouTube opublikowanych w witrynie Vibe. Jednak przy użyciu urządzenia przenośnego nie można wyświetlać filmów wideo z serwisu YouTube opublikowanych w sekcji Motyw firmowy obszarów roboczych i folderów. Film wideo musi zostać opublikowany w obrębie wpisu folderu albo w sekcji Opis folderu lub obszaru roboczego.

Urządzenie BlackBerry lub inne urządzenie przenośne może nie być prawidłowo skonfigurowane do wyświetlania filmów wideo z serwisu YouTube. W razie trudności z wyświetlaniem filmów wideo z serwisu YouTube na urządzeniu przenośnym postępuj zgodnie z instrukcjami z części Nie można wyświetlać filmów wideo z serwisu YouTube na urządzeniu przenośnym w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

Aby wyświetlić film wideo z serwisu YouTube z poziomu interfejsu mobilnego systemu Vibe:

 1. Przejdź do wpisu zawierającego film wideo z serwisu YouTube, który chcesz wyświetlić, a następnie otwórz ten wpis.

 2. Stuknij ikonę YouTube .

  Nastąpi przekierowanie do mobilnej witryny serwisu YouTube, gdzie będzie można wyświetlić film wideo.

Aby opublikować film wideo z serwisu YouTube, musisz otworzyć witrynę Vibe na stacji roboczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie filmów wideo z serwisu YouTube we wpisie folderu w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

4.8 Wyświetlanie obszaru Co nowego

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia wyświetlanie nowych wpisów dodanych do witryny Vibe.

Wyświetlanie obszaru Co nowego w zespołach

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Co nowego.

 2. Na liście rozwijanej Co nowego na stronie domowej stuknij opcję Moje zespoły.

Wyświetlanie obszaru Co nowego w obserwowanych miejscach

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Co nowego.

 2. Na liście rozwijanej Co nowego na stronie domowej stuknij opcję Wszystkie obserwowane.

Wyświetlanie obszaru Co nowego w ulubionych miejscach

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Co nowego.

 2. Na liście rozwijanej Co nowego na stronie domowej stuknij opcję Ulubione.

Wyświetlanie obszaru Co nowego dla całej witryny

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Co nowego.

 2. Na liście rozwijanej Co nowego na stronie domowej stuknij opcję Cała witryna.

Wyświetlanie najnowszych wpisów w mikroblogach obserwowanych osób

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Co nowego.

 2. Na liście rozwijanej Co nowego na stronie domowej stuknij opcję Mikroblogi.

Wyświetlanie obszaru Co nowego w folderze

 1. Przejdź do folderu, w którym chcesz wyświetlić nowe elementy.

 2. Stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Co nowego w tym folderze.

Wyświetlanie obszaru Co nowego w obszarze roboczym

 1. Przejdź do obszaru roboczego, w którym chcesz wyświetlić nowe elementy.

 2. Stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Co nowego w tym obszarze roboczym.

4.9 Wyświetlanie elementów nieprzeczytanych

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia sprawdzenie, które wpisy nie zostały przeczytane.

Wyświetlanie elementów nieprzeczytanych w folderze

 1. Przejdź do folderu, w którym chcesz wyświetlić nowe elementy.

 2. Stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Nieprzeczytane w tym folderze.

Wyświetlanie elementów nieprzeczytanych w obszarze roboczym

 1. Przejdź do obszaru roboczego, w którym chcesz wyświetlić nowe elementy.

 2. Stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Nieprzeczytane w tym obszarze roboczym.

4.10 Wyświetlanie drzewa obszarów roboczych

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia wyświetlanie drzewa obszarów roboczych, aby można było sprawdzić hierarchię swojej obecnej lokalizacji i szybko przejść do innego obszaru roboczego lub folderu.

 1. Stuknij ikonę Drzewo .

  Zostanie wyświetlone drzewo obszarów roboczych.

4.11 Wyświetlanie informacji profilowych

Możesz wyświetlić pełne informacje profilowe dla siebie lub dla innych użytkowników.

Wyświetlanie swoich informacji profilowych

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Mój profil.

  Zostaną wyświetlone wszystkie Twoje informacje profilowe.

Aby edytować swoje informacje profilowe, uzyskaj dostęp do systemu Vibe na stacji roboczej, a następnie wykonaj czynności opisane w sekcji Modyfikowanie profilu w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

Wyświetlanie informacji profilowych innego użytkownika

 1. Wyszukaj osobę, której profil chcesz wyświetlić (zobacz Wykonywanie podstawowego wyszukiwania), a następnie stuknij nazwę wybranego użytkownika.

  lub

  Stuknij nazwę użytkownika w postaci łącza wyświetlaną obok każdego wpisu opublikowanego przez tego użytkownika.

 2. Stuknij opcję Wyświetl profil.

  Zostanie wyświetlony profil danego użytkownika.

4.12 Tworzenie wpisu folderu

 1. Przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć wpis.

 2. Stuknij ikonę Dodaj .

  Jeśli nie masz uprawnień do tworzenia wpisów w tym folderze, ta opcja nie będzie wyświetlana.

 3. Podaj odpowiednie informacje dla wpisu, takie jak tytuł i opis, a następnie stuknij przycisk OK.

4.13 Komentowanie wpisu folderu

 1. Przejdź do wpisu, który chcesz skomentować, a następnie go otwórz.

 2. Stuknij ikonę Komentarz .

 3. Wprowadź swój komentarz, a następnie stuknij przycisk OK.

4.14 Modyfikowanie wpisu folderu

 1. Przejdź do wpisu, który chcesz zmodyfikować, a następnie go otwórz.

 2. Stuknij ikonę Modyfikuj .

  Jeśli nie masz uprawnień do modyfikowania wpisu, ta opcja nie będzie wyświetlana.

 3. Wprowadź swoje zmiany, a następnie stuknij przycisk OK.

4.15 Usuwanie wpisu folderu

 1. Przejdź do wpisu, który chcesz usunąć, a następnie go otwórz.

 2. Stuknij ikonę Usuń .

  Jeśli nie masz uprawnień do usuwania wpisu, ta opcja nie będzie wyświetlana.

 3. Stuknij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony monit, czy na pewno chcesz usunąć wpis.

4.16 Dzwonienie do użytkowników systemu Vibe za pomocą jednego stuknięcia (tylko systemy iOS i Android)

Jeśli używasz systemu Vibe na telefonie iPhone lub na urządzeniu z systemem Android, możesz dzwonić do innych użytkowników systemu Vibe za pomocą jednego stuknięcia.

 1. Przejdź do strony profilu użytkownika, do którego chcesz zadzwonić.

  Przechodzenie do profilu użytkownika zostało opisane w sekcji Wyświetlanie informacji profilowych innego użytkownika.

 2. Stuknij numer telefonu użytkownika w formie łącza.

  Zostanie nawiązane połączenie z tym użytkownikiem.

4.17 Wysyłanie wiadomości e-mail

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia szybkie wysyłanie wiadomości e-mail do innych użytkowników systemu Vibe.

 1. Przejdź do osobistego profilu użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.

  Przechodzenie do profilu użytkownika zostało opisane w sekcji Wyświetlanie informacji profilowych innego użytkownika.

 2. Stuknij adres e-mail użytkownika w formie łącza.

4.18 Obserwowanie interesujących Cię osób i miejsc

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia obserwowanie osób i miejsc. Z łatwością możesz sprawdzić aktywność wygenerowaną w określonym miejscu, które obserwujesz, lub przez określoną osobę, którą obserwujesz.

Konfigurowanie obserwowania obszarów roboczych, folderów i osób w systemie Vibe

 1. Przejdź do obszaru roboczego lub folderu, który chcesz obserwować. Jeśli chcesz obserwować osobę, przejdź do osobistego obszaru roboczego odpowiedniego użytkownika.

 2. Stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Obserwuj ten folder, Obserwuj ten obszar roboczy lub Obserwuj tę osobę, w zależności od tego, co chcesz obserwować.

Wyświetlanie obserwowanych obszarów roboczych, folderów i osób

Aby wyświetlić wszystkie miejsca i osoby, które obserwujesz:

 1. Na stronie domowej stuknij opcję Obserwowanie.

System Vibe umożliwia również łatwe sprawdzanie aktywności wygenerowanej w określonym miejscu, które obserwujesz, lub przez określoną osobę, którą obserwujesz.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie obszaru Co nowego w obserwowanych miejscach.

Anulowanie obserwowania obszarów roboczych, folderów i osób

Jeśli obecnie obserwujesz jakąś osobę lub jakieś miejsce w systemie Vibe, możesz anulować obserwowanie tej osoby lub tego miejsca w interfejsie mobilnym systemu Vibe.

 1. Przejdź do obszaru roboczego lub folderu, który chcesz przestać obserwować. Jeśli chcesz przestać obserwować użytkownika systemu Vibe, przejdź do osobistego obszaru roboczego tego użytkownika.

 2. Stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Przestań obserwować ten obszar roboczy, Przestań obserwować ten folder lub Przestań obserwować tę osobę, w zależności od tego, co chcesz przestać obserwować.

4.19 Przenoszenie wpisów z jednego stanu przepływu pracy do innego

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia przenoszenie wpisów z jednego stanu przepływu pracy do innego.

Aby uzyskać informacje o tworzeniu przepływu pracy, zobacz Creating and Managing Workflows (Tworzenie przepływów pracy i zarządzanie nimi) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.5 Advanced User Guide (Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników Micro Focus Vibe 4.0.5).

Aby przenieść wpisy do innego stanu przepływu pracy w interfejsie mobilnym systemu Vibe:

 1. Przejdź do wpisu, który chcesz przenieść do innego stanu przepływu pracy, a następnie go otwórz.

 2. W sekcji Przepływ pracy stuknij nowy stan przepływu pracy na liście rozwijanej, a następnie stuknij przycisk OK.

4.20 Używanie folderów

Interfejs mobilny systemu Vibe umożliwia używanie większości typów folderów systemu Vibe. Jednak nie wszystkie typy folderów obsługują pełny zestaw funkcji, który jest dostępny podczas uzyskiwania dostępu do witryny Vibe z poziomu stacji roboczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcje, które nie są obsługiwane w interfejsie mobilnym systemu Vibe.

5.0 Funkcje, które nie są obsługiwane w interfejsie mobilnym systemu Vibe

Nie wszystkie funkcje systemu Vibe są dostępne w interfejsie mobilnym systemu Vibe. Poniżej przedstawiono dwa przykłady. Jeśli chcesz skorzystać z dowolnych funkcji, które nie są obsługiwane przez interfejs mobilny, musisz uzyskać dostęp do systemu Vibe na stacji roboczej.

6.0 Zagadnienia bezpieczeństwa

Uzyskując dostęp do systemu Micro Focus Vibe z poziomu urządzenia przenośnego, korzystasz z tych samych zabezpieczeń co w przypadku dostępu do systemu Vibe ze stacji roboczej. Funkcje zabezpieczeń obejmują następujące elementy:

 • Bezpieczny dostęp za pośrednictwem protokołu SSL.

 • Wszystkie skonfigurowane wcześniej ustawienia kontroli dostępu są zachowywane w interfejsie mobilnym.

  Jednak w interfejsie mobilnym nie można konfigurować nowych ustawień kontroli dostępu. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania nowych ustawień kontroli dostępu podczas uzyskiwania dostępu do systemu Vibe na stacji roboczej, zobacz Controlling Access (Kontrolowanie dostępu) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.5 Advanced User Guide (Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników Micro Focus Vibe 4.0.5).

7.0 Rozwiązywanie problemów z urządzeniem przenośnym

Jeśli napotkasz trudności z uzyskaniem dostępu do systemu Micro Focus Vibe na urządzeniu przenośnym, zobacz Rozwiązywanie problemów z urządzeniem przenośnym w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

8.0 Informacje prawne

Aby uzyskać informacje prawne, na temat znaków towarowych, zrzeczeń, gwarancji, eksportu i innych ograniczeń użytkowania, praw rządu Stanów Zjednoczonych, zasad dotyczących patentów oraz zgodności ze standardem FIPS, zobacz https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 Micro Focus