Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 Användarprogram: användarhandbok

I den här boken beskrivs användargränssnittet i användarprogrammet Novell Identity Manager och hur du kan använda funktionerna i det, inklusive:

Målgrupp

Informationen i den här boken är avsedd för slutanvändare av gränssnittet i Identity Manager.

Förutsättningar

Handboken förutsätter att du använder standardinställningen för gränssnittet i Identity Manager. Det är dock möjligt att din version av användargränssnittet har anpassats så att det ser ut eller fungerar annorlunda.

Innan du börjar bör du be systemadministratören om information om eventuella anpassningar som kan ha betydelse.

Handbokens upplägg

Det här är en sammanfattning av handbokens innehåll:

Del

Beskrivning

Område I, Välkommen till Identity Manager

Introduktion till användargränssnittet i Identity Manager och hur du börjar använda det.

Område II, Använda fliken Självbetjäning

Använda fliken Självbetjäning i Identity Managers gränssnitt och arbeta med identitetsinformation som:

 • organisationsscheman

 • profiler (din identitetsinformation)

 • sökningar

 • lösenord

 • användarkonton (med mera).

Område III, Använda fliken Instrumentpanelen Arbete

Använda fliken Instrumentpanelen Arbete i Identity Manager till att:

 • hantera aktivitetsmeddelanden

 • hantera rolltilldelningar

 • hantera resurstilldelningar

 • visa beställningsstatus för roll-, resurs- och processbeställningar.

Område IV, Använda fliken Roller och resurser

Använda fliken Roller och resurser i Identity Manager till att:

 • göra rollbeställningar för dig själv eller för andra användare i företaget

 • skapa roller och rollrelationer i rollhierarkin

 • skapa begränsningar vid SoD för att hantera möjliga konflikter mellan rolltilldelningar

 • visa rapporter med information om status för rollkatalogen och de roller som är tilldelade användare, grupper och enheter.

Område V, Använda fliken Regelkontroll

Använda fliken Regelkontroll i Identity Manager till att:

 • beställa verifiering av användarprofiler

 • beställa verifiering av SoD

 • beställa verifiering av rolltilldelningar

 • beställa verifiering av användartilldelningar.

Feedback

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som följer med den här produkten. Använd gärna kommentarsfunktionen längst ner på sidorna i onlinedokumentationen eller lämna dina kommentarer på www.novell.com/documentation/feedback.html.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av IDM-användarprogrammet: Användarhandbok finns på webbplatsen för Identity Manager.