Příručka k aplikaci Filr  3.4 Desktop pro Mac

  Příručka k aplikaci Filr 3.4 Desktop pro Mac
    Přehled
    Instalace a konfigurace aplikace Filr Desktop
      Tabulka podpory
      Podporované jazyky
      Stažení a instalace aplikace Filr Desktop
      Přihlášení k aplikaci Filr Desktop
      Konfigurace konzole aplikace Filr Desktop
      Inovace aplikace Filr Desktop
    Odinstalace aplikace Filr Desktop
    Jak funguje aplikace Filr Desktop
      Synchronizace
      Práce s aplikací Filr Desktop
      Informace o konzoli aplikace Filr Desktop
      Principy operací v systému Filr
      Práce s konzolí aplikace Filr Desktop
      Přizpůsobení vzhledu aplikace Filr Desktop
      Bublinová oznámení se nemusí zobrazit
    Řešení problémů
      Nesynchronizované soubory
      Soubory protokolu
      Všeobecné problémy
    Právní vyrozumění