32.0 Bruke flerbrukerkalender

I flerbrukerkalenderen kan du se en sammenslått kalender for brukere og ressurser i grafisk visning som dagsvisning, ukevisning, månedsvisning, årsvisning eller flerbrukervisning (flerbrukervisning er en dagsvisning som viser timeplanen for hver bruker i en egen kolonne). Du kan enkelt velge og oppheve valg av brukere og ressurser slik at avtalene deres vises eller ikke vises i den sammenslåtte visningen. Du kan for eksempel bruke en flerbrukerkalender til å vise kollegenes tidsplaner eller kontrollere tilgjengeligheten for firmaets konferanserom på et bestemt tidspunkt.

I eldre GroupWise-versjoner enn GroupWise 18 kan du bare se flerbrukervisningen i flerbrukerkalendere (visningen med en dagsplan der hver bruker er oppført i en egen kolonne). Hvis du oppretter en flerbrukerkalender i en eldre versjon av GroupWise og deretter oppgraderer til GroupWise 18, vil du fremdeles bare kunne se kalenderen i den samme dagsvisningen. Du må opprette en ny flerbrukerkalender for å kunne se kalenderen i andre visninger.

VIKTIG:Du må ha tilstrekkelige stedfortrederrettigheter for hver bruker eller ressurs for å kunne ta ham eller henne med i en flerbrukerkalender. (Se Postboks- og kalendertilgang for proxy-brukere.) Hvis du for eksempel ikke har leserettigheter for avtaler, kan du ikke se en annen persons plan i flerbrukerkalender.