2.1 Sprawdzanie, co nowego

Kluczem do skutecznej i wydajnej pracy zespołowej jest wiedza na temat tego, nad czym inni pracują i o czym mówią. System Filr umożliwia wyświetlanie nowych plików i wykonywanie na nich działań przy użyciu strony Co nowego. Możesz wyświetlać nowe pliki, komentować je i wykonywać inne czynności. (Aby wykonywać działania na plikach, musisz mieć odpowiednie prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw, zobacz Omówienie praw współdzielonego dostępu).

Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania, co nowego, z poziomu aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument Aplikacja Filr Mobile — Szybki start.

W przeglądarce internetowej uzyskaj dostęp do systemu Filr (zobacz Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej), a następnie zapoznaj się z następującymi sekcjami:

2.1.1 Wyświetlanie nowych plików

 1. Kliknij ikonę Co nowego w nagłówku, aby uzyskać dostęp do strony Co nowego i wyświetlić najnowsze pliki, do których masz dostęp.

  Klikając odpowiednią kategorię w panelu nawigacyjnym Co nowego w lewej części strony, możesz wyświetlać nowe wpisy z dowolnej z następujących kategorii:

  • Bieżąca lokalizacja: Wyświetla nowe wpisy w obszarze aktywnym w chwili kliknięcia ikony Co nowego.

  • Moje pliki. Wyświetla nowe pliki dodane do obszaru Moje pliki.

  • Współdzielone ze mną. Wyświetla najnowsze pliki współdzielone z Tobą.

  • Współdzielone przeze mnie. Wyświetla najnowsze pliki współdzielone przez Ciebie.

  • Foldery sieciowe. Wyświetla nowe pliki dodane do folderów sieciowych.

  • Publiczne. Wyświetla nowe pliki współdzielone publicznie.

   Ta kategoria jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator systemu Filr włączył publiczne współdzielenie plików.

  • Cała witryna. Wyświetla nowe wpisy dodane w dowolnym miejscu witryny Filr.

 2. (Opcjonalnie) Jeśli kategoria zawiera podkategorie, można rozwinąć kategorię w panelu nawigacyjnym Co nowego, aby wyświetlić nowe wpisy w bardziej konkretnej lokalizacji.

2.1.2 Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego

Gdy wyświetlisz plik na stronie Co nowego, zostaje on oznaczony jako przeczytany. Plik możesz oznaczyć jako nieprzeczytany bezpośrednio na stronie Co nowego .

 1. Kliknij strzałkę w dół Działania obok pliku, który chcesz oznaczyć jako nieprzeczytany.

 2. Kliknij opcję Oznacz jako nieprzeczytane.

Plik możesz oznaczyć jako przeczytany, klikając strzałkę w dół Działania obok pliku, a następnie klikając opcję Oznacz jako przeczytane.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu wyświetlania tylko nieprzeczytanych plików na stronie Co nowego, zobacz Wyświetlanie tylko nieprzeczytanych plików.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu oznaczania pliku jako nieprzeczytanego, gdy nie jesteś na stronie Co nowego, zobacz Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego.

2.1.3 Komentowanie nowego pliku

Pliki możesz komentować bezpośrednio na stronie Co nowego .

 1. Kliknij strzałkę w dół Działania obok pliku, który chcesz skomentować.

 2. Kliknij opcję Komentarz.

  Pole komentarza zostanie otwarte na stronie Co nowego.

 3. Wprowadź swój komentarz w polu, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu komentowania pliku, gdy nie jesteś na stronie Co nowego, zobacz Komentowanie pliku.

2.1.4 Subskrybowanie nowego pliku

Pliki możesz subskrybować bezpośrednio na stronie Co nowego .

 1. Kliknij strzałkę w dół Działania obok pliku, który chcesz zasubskrybować.

 2. Kliknij opcję Subskrybuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Subskrybowanie.

 3. Wybierz adresy e-mail lub numery telefonów, na jakie mają być wysyłane powiadomienia. Możesz subskrybować tylko wiadomości e-mail, wiadomości e-mail z załącznikami lub wiadomości SMS.

 4. Kliknij przycisk OK.

Adresy e-mail i numery telefonów używane przez system Filr do wysyłania powiadomień możesz zaktualizować, modyfikując swój profil osobisty (zobacz Modyfikowanie profilu).

Aby uzyskać informacje na temat sposobu subskrybowania pliku, gdy nie jesteś na stronie Co nowego, zobacz Subskrybowanie folderu lub pliku.

2.1.5 Współdzielenie nowego pliku

Pliki możesz współdzielić bezpośrednio na stronie Co nowego .

 1. Kliknij strzałkę w dół Działania obok pliku, który chcesz współdzielić.

 2. Kliknij opcję Współdziel.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Współdzielenie.

 3. Przejdź do: etap 3 w Współdzielenie plików i folderów.

2.1.6 Pobieranie nowego pliku

Pliki możesz pobierać bezpośrednio na stronie Co nowego .

 1. Kliknij nazwę pliku, który chcesz pobrać.

  W zależności od przeglądarki plik zostanie pobrany lub otwarty w nowej karcie.

  Pobieranie jest realizowane za pomocą wyskakującego okienka. Jeśli występują problemy z pobraniem pliku, upewnij się, że wyskakujące okienka są włączone.

 2. (Warunkowo) Jeśli plik nie jest pobierany po kliknięciu jego nazwy, kliknij nazwę pliku prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zapisz łącze jako.

 3. Zapisz plik na stacji roboczej. Możesz zmienić nazwę pliku lub zachować nazwę oryginalną.

 4. (Opcjonalnie) Teraz możesz zmodyfikować plik i zapisać go z powrotem w systemie Filr (zobacz Pobieranie i edytowanie pliku).

2.1.7 Wyświetlanie tylko nieprzeczytanych plików

Na stronie Co nowego można wyświetlić tylko nieprzeczytane pliki . Domyślnie są wyświetlane wszystkie pliki.

 1. Na stronie Co nowego kliknij opcję Pokazywanie wszystkich wpisów w prawym górnym rogu.

 2. Kliknij opcję Pokaż nieprzeczytane.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu oznaczania plików jako nieprzeczytanych po ich przeczytaniu, gdy nie jesteś na stronie Co nowego, zobacz Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego.

2.1.8 Wstrzymywanie aktualizacji na stronie Co nowego

Domyślnie strona Co nowego jest automatycznie aktualizowana najnowszymi komentarzami i plikami co 60 sekund. Aktualizacje strony Co nowego można tymczasowo wyłączyć. Może to być pomocne, gdy potrzebujesz więcej czasu na zapoznanie się z bieżącymi plikami.

 1. Kliknij ikonę Wstrzymaj w prawym górnym rogu strony Co nowego.

  Aby wznowić aktualizacje na stronie Co nowego, kliknij opcję Odtwórz.

2.1.9 Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie

Liczbę plików wyświetlanych na jednej stronie w interfejsie Filr możesz skonfigurować, modyfikując swoje preferencje osobiste (zobacz Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie folderu).