6.0 Praca z plikami

Oprócz pracy z plikami w obrębie systemu Filr w sposób opisany w kolejnych sekcjach, można także używać aplikacji Filr Desktop w celu synchronizowania plików systemu Filr z pulpitem. Można między innymi tworzyć i edytować pliki. Więcej informacji można znaleźć w następujących podręcznikach:

Filr zapewnia łatwy dostęp do folderów i plików w firmowym systemie plików. Pliki firmowe, do których masz dostęp, są definiowane przez administratora systemu Filr. W systemie Filr pliki firmowe znajdują się w obszarze o nazwie Foldery sieciowe.

Oprócz plików w folderach sieciowych, można także przekazywać pliki do innych obszarów w witrynie Filr w celu łatwego dostępu i przechowywania. Można nawet współdzielić pliki ze współpracownikami i prowadzić na ich temat dyskusje.

Aby uzyskać więcej informacji o folderach sieciowych i innych typach plików w systemie Filr, zobacz Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji (folderów sieciowych)Uzyskiwanie dostępu do osobistych plików i folderów (Moje pliki).