6.0 Práce se soubory

Kromě práce se soubory v systému Filr, kterou popisují následující části, můžete pomocí aplikace Filr Desktop synchronizovat soubory systému Filr s vaším počítačem. Lze takto vytvářet soubory, upravovat je a mnohem více. Další informace najdete v následujících příručkách:

Systém Filr poskytuje snadný přístup ke složkám a souborům ve vašem podnikovém systému souborů. Podnikové soubory, ke kterým máte přístup, definuje váš správce systému Filr. V systému Filr jsou tyto podnikové soubory umístěny v oblasti nazývané Síťové složky.

Kromě síťových složek můžete soubory nahrávat i do dalších oblastí na serveru Filr, které poskytují snadný přístup. Soubory můžete dokonce sdílet se spolupracovníky a diskutovat o nich.

Další informace o síťových složkách a dalších typech souborů v systému Filr najdete v částech Přístup k souborům a složkám v souborovém systému vaší organizace (síťové složky)Přístup k osobním souborům a složkám (Moje soubory).