Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Udziałowcy Novella akceptują fuzję z Attachmate Corporation

Warszawa
February 17, 2011

Novell poinformował, że podczas specjalnie zwołanego zgromadzenia jej udziałowcy zaakceptowali ogłoszony 21 listopada 2010 r. plan połączenia z Attachmate Corporation i Longview Software Acquisition Corp.

Za przyjęciem umowy o połączeniu byli właściciele około 99% reprezentowanych podczas zgromadzenia akcji, co stanowi około 66% wszystkich znajdujących się w obrocie akcji Novella według stanu na dzień 12 stycznia 2011 r. Dla zatwierdzenia umowy o połączeniu konieczna była akceptacja właścicieli większości wszystkich znajdujących się w obrocie akcji Novella. Obecni na zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali kworum właścicieli, posiadając 68,06% wszystkich znajdujących się w obrocie akcji Novella według stanu na dzień 12 stycznia 2011 r.

Według zapisów umowy, po dokonaniu fuzji akcjonariusze Novella będą uprawnieni do otrzymania 6,10 USD w gotówce za każdą posiadaną akcję Novella. Akceptacja akcjonariuszy jest jednym z warunków koniecznych dla połączenia firm – niezbędne jest jeszcze spełnienie lub zrzeczenie się spełnienia pewnych innych warunków, w tym zamknięcia procesu sprzedaży określonych patentów i wniosków patentowych na rzecz CPTN Holdings LLC. Transakcja sprzedaży patentów na rzecz CPTN podlega akceptacji urzędów antymonopolowych USA i Niemiec – w tej sprawie Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości USA złożył wniosek o dodatkowe wyjaśnienia. Efektem złożenia wniosku jest przedłużenie okresu oczekiwania o 30 dni po realizacji wniosku, zgodnie z ustawą antymonopolową Hart-Scott-Rodino z 1976 roku, chyba, że okres ten zostanie skrócony. Novell przygotowuje obecnie dokumenty stanowiące odpowiedź na wniosek i w pełni współpracuje w tej kwestii z Departamentem Sprawiedliwości. Novell dokłada starań, by zrealizować proces połączenia firm w możliwie najkrótszym czasie, spodziewając się zamknięcia transakcji niezwłocznie po spełnieniu wymaganych warunków.

Informacje o firmie Novell
Novell Inc. (Nasdaq: NOVL), lider rynku inteligentnego zarządzania obciążeniami, pomaga organizacjom w bezpiecznym dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze (cloud computing). Novell pomaga klientom ograniczać koszty, złożoność i ryzyko powiązane z korzystaniem z rozwiązań IT dostarczając oprogramowanie do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem, administrowania systemami, organizacji pracy grupowej, a także systemy operacyjne oparte na platformie Linux. Dostarczane przez firmę Novell oprogramowanie infrastrukturalne i ekosystem partnerów umożliwiają harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych, zapewniając optymalną współpracę ludzi i techniki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

###

Copyright 2010 Novell, Inc.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Novell, logo Novell, i logo N są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell Inc. w USA i innych krajach. *Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
Email: rkruschewski@novell.pl

Investor Relations Contact

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
Email: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus