Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Urząd podatkowy Meksyku wybrał systemy Novella do zarządzania tożsamością 9 mln podatników i 35 tys. pracowników

Rządowa agenda zapewnia dziewięciu milionom meksykańskich podatników możliwość bezpiecznego rozliczania się z podatków przez Internet, wykorzystując rozwiązania Novella do zarządzania bezpieczeństwem i zgodnością z wymogami przepisów Stuprocentowy zwrot inwestycji w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia wdrożenia

Warszawa
April 26, 2011

Novell poinformował, że Urząd podatkowy Meksyku, Servicio de Administracion Tributaria (SAT), wybrał rozwiązania Novella, aby zapewnić dostęp online do systemów rozliczania podatków federalnych. Do centralnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami przepisów zarządzania tożsamością dziewięciu milionów podatników i 35 tys. pracowników SAT wybrał oprogramowanieNovell Compliance Management Platform (zobacz: www.novell.com/products/compliancemanagementplatform ). SAT osiągnął stuprocentowy zwrot inwestycji w to oprogramowanie w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia wdrożenia.

Ręczne zarządzanie deklaracjami podatkowymi składanymi w różnych urzędach podatkowych w całym kraju to proces złożony i czasochłonny. SAT poszukiwał możliwości stworzenia odrębnych tożsamości dla każdego z podatników i centralnego zarządzania nimi w bezpieczny sposób. Wyboru platformy Novell Compliance Management dokonano ze względu na fakt ścisłej integracji funkcji zarządzania tożsamością, dostępem i bezpieczeństwem (więcej na ten temat: www.novell.com/solutions/identity-and-access/simplified_secure_access.html ). Takie połączenie zapewnia podatnikom możliwość bezpiecznego, jednokrotnego logowania poprzez witrynę internetową, przy precyzyjnej kontroli dostępu do poufnych danych i możliwości pełnego monitorowania wszelkich związanych z tym systemów w czasie rzeczywistym. 

– „Platforma Novell Compliance Management stanowi ważne rozwiązanie pozwalające ograniczać ryzyko. Dysponując możliwością monitorowania działań związanych z bezpieczeństwem w czasie rzeczywistym, mamy o wiele większą kontrolę nad naszym środowiskiem” – mówi Iván Ivanov, administrator ds. zarządzania tożsamością w SAT. – „Wprowadzenie nowego rozwiązania pozwoliło nam znacznie ograniczyć koszty związane z zarządzaniem hasłami i innymi czynnościami administracyjnymi. Dzięki oszczędnościom, jakie dała nam platforma Novell Compliance Management, inwestycja w nią już się zwróciła.”

SAT dysponuje obecnie systemem dającym podatnikom możliwość rozliczania swych podatków online i sprawdzania statusu zwrotów zaliczek za pośrednictwem portalu internetowego. Wszelkie żądania dostępu są weryfikowane z użyciem jednolitego katalogu uwierzytelniania, opartego na systemach PeopleSoft CRM i PeopleSoft HR, co zapewnia użytkownikom wygodę i ułatwia administrowanie całością systemu.

Platforma Novell Compliance Management stanowi kluczowy elementem realizowanej przez Novella wizji WorkloadIQ (www.novell.com/workloadiq/secure_solutions.html ). Pomaga ona firmom i instytucjom rozwiązywać problemy bezpieczeństwa i zgodności z wymogami przepisów w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud. W ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia implementacji platformy Novell Compliance Management, SAT osiągnął stuprocentowy zwrot poniesionych nakładów. W przyszłości SAT planuje dokonać dalszej integracji posiadanych systemów z centralnym systemem zarządzania tożsamością i optymalnie powiązać tę inwestycję w informatykę ze swoimi planami strategicznymi.

Dzięki wyborowi platformy Novell Compliance Management, Servicio de Administracion Tributaria może na bieżąco monitorować i egzekwować polityki informatyczne w celu zagwarantowania zgodności z wymogami przepisów i zapobiegania naruszaniu bezpieczeństwa.  „Wdrożenie przebiegło szybko i sprawnie, dając SAT możliwość zarządzania tożsamością dziewięciu milionów użytkowników i błyskawiczny zwrot inwestycji. To mocne dowody na skalowalność i opłacalność stosowania rozwiązań Novella” – podsumowuje Jay Roxe, dyrektor marketingu w dziale tożsamości i bezpieczeństwa firmy Novell.

Więcej informacji o zastosowanym oprogramowaniu: www.novell.com/products/compliancemanagementplatform.

Informacje o firmie Novell
Novell Inc. (Nasdaq: NOVL), lider rynku inteligentnego zarządzania obciążeniami, pomaga organizacjom w bezpiecznym dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze (cloud computing). Novell pomaga klientom ograniczać koszty, złożoność i ryzyko powiązane z korzystaniem z rozwiązań IT dostarczając oprogramowanie do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem, administrowania systemami, organizacji pracy grupowej, a także systemy operacyjne oparte na platformie Linux. Dostarczane przez firmę Novell oprogramowanie infrastrukturalne i ekosystem partnerów umożliwiają harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych, zapewniając optymalną współpracę ludzi i techniki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

Copyright © 2011 Novell, Inc.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Novell, logo Novell oraz logo N są zastrzeżonymi znakami towarowymi, zaś WorkloadIQ jest znakiem towarowym firmy Novell Inc. w USA i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Investor Relations Contact

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus