Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

SUSE i Xamarin nawiązują współpracę nad tworzeniem nowych produktów i wsparciem technicznym dla użytkowników i społeczności Mono

Xamarin zyskuje prawa do korzystania z zasobów projektu Mono i przejmuje nad nim opiekę

Warszawa
July 25, 2011

Firmy SUSE i Xamarin nawiązały współpracę, której efektem będzie szybsze wprowadzanie produktów na rynek i lepsze wsparcie klientów, korzystających z produktów opartych na technologii Mono. Zgodnie z zawartą umową, firma Xamarin zyskuje bezterminową licencję na korzystanie z własności intelektualnej, obejmującą Mono, MonoTouch, Mono for Android i Mono Tools for Visual Studio. Xamarin będzie również świadczyć pomoc techniczną klientom SUSE korzystającym z produktów opartych na Mono, a także obejmie opieką społecznościowy projekt open source Mono.

Mono to platforma oprogramowania umożliwiająca łatwe tworzenie aplikacji wieloplatformowych. Pozwala twórcom oprogramowania wykorzystać bogate zasoby kodu źródłowego, bibliotek i narzędzi .NET do tworzenia i przenoszenia aplikacji dla środowisk systemowych innych niż Windows, takich jak Linux, Mac OS X, Apple iOS czy Google Android. Zawarta umowa umożliwi firmie Xamarin szybsze wprowadzanie na rynek narzędzi do tworzenia wieloplatformowych, mobilnych aplikacji opartych na technologii Mono.

 „Firma Xamarin powstała z myślą o zapewnieniu twórcom oprogramowania najwyższej jakości narzędzi pracy" - mówi Nat Friedman, założyciel i dyrektor generalny Xamarin. „Współpraca z SUSE otwiera przed nami nowe możliwości, których ostatecznym efektem będą korzyści dla aktualnych i przyszłych klientów, partnerów i społeczności open source."

Umowa o współpracy gwarantuje również, że obecni i przyszli klienci SUSE, uruchamiający swoje aplikacje na serwerze SUSE Linux Enterprise Mono Extension zyskają dla swej platformy pełne komercyjne wsparcie SUSE zapewniane przez Xamarin. Aktualni klienci SUSE korzystający z narzędzi programistycznych Mono, takich jak MonoTouch, Mono for Android i Mono Tools for Visual Studio, do końca posiadanego abonamentu otrzymywać będą wsparcie i aktualizacje bezpośrednio od firmy Xamarin.

„Nasz współpraca zapewni korzyści dla trzech stron - firm SUSE i Xamarin, a także, co najważniejsze, dla klientów, użytkowników i społeczności" - mówi Nils Brauckmann, prezes i dyrektor generalny SUSE. „Umowa gwarantuje, że klienci SUSE uzyskiwać będą najlepsze możliwe wsparcie, stwarza zespołowi firmy Xamarin warunki sprzyjające osiągnięciu ich ambitnych zamierzeń i zapewnia społecznościowemu projektowi open source Mono ciągłość opieki ze strony najbardziej zaangażowanych zwolenników."

Więcej informacji o opcjach pomocy technicznej SUSE można znaleźć pod adresem  www.suse.com/mono. Więcej informacji o opcjach pomocy technicznej świadczonej przez Xamarin dla Mono można znaleźć pod adresem support.xamarin.com.

Informacje o SUSE

Firma SUSE, wchodząca wraz z firmą Novell od kwietnia 2011 r.w skład holdingu Attachmate Group, jest wiodącym dostawcą korporacyjnych rozwiązań linuksowych, które zapewniają użytkownikom większą elastyczność, pozwalają obniżać koszty i zapanować nad złożonością dynamicznych środowisk. Produkty SUSE z oferty skupionej wokół SUSE Linux Enterprise, odznaczającej się największą zgodnością interoperacyjną platformy dla newralgicznych zastosowań informatycznych, zapewniają firmom z całego świata możliwość niezawodnej realizacji usług informatycznych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/linux.

Copyright © 2011 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Novell, logo Novell, logo N, SUSE i Mono są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell Inc. w USA i innych krajach. Wszelkie inne nazwy i znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

 

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Investor Relations Contact

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus