Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Novell File Reporter 2.0 już dostępny - pełne raportowanie o składowaniu danych w sieciach Microsoft i Novell oparte na tożsamości użytkowników

Szczegółowe informacje o składowaniu plików w sieciach Novell i Microsoft pomagają lepiej wykorzystać zasoby sieciowej pamięci masowej, egzekwować polityki bezpieczeństwa, przeciwdziałać utracie danych i zachować zgodność z wymogami przepisów.

WARSZAWA
February 27, 2013

Novell poinformował o dostępności jedynego na rynku opartego na tożsamości rozwiązania do raportowania o składowaniu danych, Novell File Reporter 2.0. Jego możliwości szybko docenią firmy, które chcą lepiej wykorzystywać zasoby sieciowej pamięci masowej, egzekwować polityki bezpieczeństwa, przeciwdziałać utracie danych i zachować zgodność z wymogami przepisów.

Oprogramowanie Novell File Reporter 2.0 obsługuje sieci Microsoft i Novell. Integruje się z katalogami eDirectory i Active Directory, co pozwala na jednoczesne tworzenie raportów na temat folderów i plików oraz skojarzonych z nimi  praw dostępu. Najbardziej godną uwagi z nowych funkcji produktu jest możliwość tworzenia raportów pozwoleń wymieniających wszystkich użytkowników mających dostęp do wybranego folderu sieciowego lub wszystkich folderów sieciowych, do których ma dostęp dany użytkownik.

- "Wybuchowy przyrost ilości danych przechowywanych w plikach, połączony z koniecznością spełnienia wymagań przepisów o składowaniu danych, nakłada na firmy nowe obowiązki związane z zarządzaniem danymi" - mówi Dave Wilkes, wiceprezes firmy Novell ds. inżynierii. - "Nie da się uzyskać w tej dziedzinie istotnego i trwałego postępu, jeśli przedsiębiorstwa nie zaczną w inteligentny sposób zapewniać zgodność z przepisami branżowymi, państwowymi i wewnętrznymi. Novell File Reporter 2.0 tworzy szczegółowe raporty opisujące kto przechowuje pliki, jakie pliki i gdzie są przechowywane, i kto ma dostęp do określonych plików."

Do najważniejszych nowych cech Novell File Reporter 2.0 należą:

  • Nowa architektura, umożliwiająca jednoczesną obsługę katalogów eDirectory i Active Directory, zawierająca bazę danych SQL i umożliwiająca administrowanie za pomocą przeglądarki.
  • Nowe, lepiej połączone z sieciowymi usługami katalogowymi, funkcje raportowania:
    •    Raporty pozwoleń uszczególniające, kto ma dostęp do konkretnego pliku lub prawa dostępu wybranego użytkownika
    •    Raporty trendów ukazujące wzrost ilości danych w woluminach systemów Novella lub udziałach w systemach Windows w danym okresie
    •    Raporty zagregowane wykazujące pliki i foldery w zasobach pamięci masowej eDirectory i Active Directory.

Novell File Reporter 2.0 to kolejny nowatorski produkt Novella, pozwalający rozwiązywać najtrudniejsze problemy pojawiające się w branży. Dzięki nowym wersjom produktów takich, jak Novell Dynamic File ServicesNovell ZENworks Mobile Management i Novell GroupWise 2012, Novell pomaga firmom podołać wyzwaniom zgodności z przepisami, mobilności i pracy zespołowej.  

Dostępność

Novell File Reporter 2.0 jest już dostępny w cenie 15 EURO za użytkownika. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/file-reporter lub u przedstawiciela firmy Novell.

Informacje o firmie Novell

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad swymi systemami informatycznymi. Będąc światowym liderem w dziedzinie oprogramowania korporacyjnego, Novell dostarcza rozwiązania zapewniające większą produktywność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania środowiskami pracy. Novell dostarcza tysiącom organizacji na całym świecie rozwiązania wspierające pracę zespołową i zarządzanie punktami końcowymi oraz obsługę plików i sieci, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają zwiększanie produktywności użytkowników końcowych. Rozwiązania takie jak Novell GroupWise, Novell ZENworks i Novell Open Enterprise Server pozwalają firmom osiągać nowe poziomy produktywności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, złożoności i ryzyka. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.
 
Copyright 2013 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Novell, logo Novell, logo N, ZENworks i GroupWise są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell w USA i innych krajach. Wszelkie inne nazwy i znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus