Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Novell udostępnia GroupWise 2012

Wygodne narzędzia społecznościowe na bezpiecznej i niezawodnej platformie poczty elektronicznej

Warszawa,
January 23, 2012

Novell poinformował o dostępności oprogramowania Novell GroupWise 2012 (www.novell.com/products/groupwise/features/2012.html ) – potężnego pakietu narzędzi wspomagających pracę zespołową, które usprawnia sposób pracy i komunikowania się użytkowników. Najnowsza wersja Novell GroupWise zawiera funkcje wspierające produktywność w przedsiębiorstwach, w tym ulepszony interfejs webowy, mechanizm obsługi tabletów iPad oraz integrację z systemami Novell Vibe (www.novell.com/products/vibe ) i Skype. GroupWise 2012 jest pierwszą wersją systemu opublikowaną od powstania holdingu Attachmate Group, do którego należy Novell. Nowy właściciel zapewnił wówczas o częstszych aktualizacjach produktu w odpowiedzi na potrzeby klientów.

GroupWise 2012 rozciąga bezpieczną i niezawodną komunikację na świat społecznościowej pracy zespołowej, wspomagając produktywność pracowników za pomocą zintegrowanych mechanizmów kontroli obecności w Skype (Skype presence), komunikacji SMS oraz click-to-call. Dzięki integracji z systemem intranetowym Novell Vibe zapewniono zarządzanie pracą zespołową, dokumentami i treścią, a także automatyzację procesów biznesowych w ramach platformy Novell GroupWise, używanej w codziennej pracy przez miliony użytkowników. Novell poświęcił wiele wysiłku i czasu programistów na usprawnienie mechanizmów wspomagających pracę zespołową, tworząc w efekcie środowisko łączące powszechność i niezawodność poczty elektronicznej z najnowszymi narzędziami wspomagającymi pracę zespołową, by maksymalnie usprawnić współdzielenie informacji i wymianę pomysłów.

Według niedawnego raportu Market Trends, opracowanego przez firmę Gartner, „W ciągu minionych 15 lat większość firm uczyniła z poczty elektronicznej faktyczny standard elektronicznej komunikacji biznesowej. Jednak inne formy komunikacji – takie jak komunikatory, wiadomości tekstowe, systemy wiki, blogi, narzędzia usprawniające pracę zespołową i sieci społecznościowe – zyskują coraz większą popularność i powinny zostać uwzględnione w strategii komunikacji elektronicznej firmy.” Dzięki Novell GroupWise 2012, firmy nie muszą wybierać między sprawdzonym, korporacyjnym rozwiązaniem do obsługi poczty elektronicznej albo nowymi narzędziami wspomagającymi pracę zespołową, których domagają się użytkownicy, znający je z zastosowań konsumenckich (np. Facebook, Nasza Klasa). Wszystkie te nowe narzędzia są teraz dostępne z poziomu znanego i lubianego interfejsu użytkownika Novell GroupWise.

Przygotowując nową wersję GroupWise firma zadbała w sposób szczególny o jakość produktu: – „Jakość Novell GroupWise 2012 potwierdziła nasze zaufanie do technologii Novella. W istocie wykorzystywaliśmy ten produkt z powodzeniem w środowisku produkcyjnym przez większość czasu testów beta” – mówi Edmund Weber, specjalista ds. technicznych na uniwersytecie w Regensburgu. – „Produkt jest niezwykle stabilny – przez cały czas trwania testów beta nie odnotowaliśmy ani jednej awarii agenta pocztowego. Z zaawansowanych funkcji GroupWise 2012 korzysta na naszym uniwersytecie ponad  40 tysięcy użytkowników. Aktualizację do tej wersji mogę polecić każdemu.”

Usprawnienia w GroupWise przygotowane z myślą o mobilności obejmują nowy, uproszczony interfejs dostępu przez przeglądarkę internetową. Zapewnia on użytkownikom większą produktywność poza biurem, a jednocześnie ułatwia informatykom administrowanie oprogramowaniem klienta. GroupWise zapewnia wygodną synchronizację poczty, zadań i pozycji z kalandarza za pomocą oprogramowania Novell Data Synchronizer (www.novell.com/products/data-synchronizer ), a nowy GroupWise 2012 udostępnia dodatkowo wygodną alternatywę w postaci szablonów dla użytkowników tabletów iPad.  Dzięki szablonom uzyskują oni bezpośredni dostęp do poczty Novell GroupWise 2012 z możliwością przeglądania i tworzenia wiadomości, ustalania terminów spotkań, zlecania zadań itd.

Dostępność

GroupWise 2012 jest już dostępny, koszt licencji na jednego użytkownika to 143 USD. Więcej informacji o GroupWise można znaleźć pod adresem www.novell.com/groupwise.

Informacje o firmie Novell

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad swymi systemami informatycznymi. Będąc światowym liderem w dziedzinie oprogramowania korporacyjnego, Novell dostarcza rozwiązania zapewniające większą produktywność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania środowiskami pracy. Novell dostarcza tysiącom organizacji na całym świecie rozwiązania wspierające pracę zespołową i zarządzanie punktami końcowymi oraz obsługę plików i sieci, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają zwiększanie produktywności użytkowników końcowych. Rozwiązania takie jak Novell GroupWise, Novell ZENworks i Novell Open Enterprise Server pozwalają firmom osiągać nowe poziomy produktywności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, złożoności i ryzyka. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

Copyright© 2012 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Novell, logo Novell, logo N są zastrzeżonymi znakami towarowymi, zaś eDirectory jest znakiem towarowym firmy Novell w USA i innych krajach. Wszelkie inne nazwy i znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus