6.0 Utforske mappelisten

Mappe-listen til venstre i hovedvinduet lar deg organisere GroupWise-elementer ved å opprette mapper du kan lagre elementene dine i. Ved siden av alle mapper (bortsett fra fellesmapper) vises antallet uleste elementer i hakeparenteser. Tallet i hakeparentes ved siden av mappen Sendte elementer viser hvor mange elementer som venter på å bli sendt fra buffermodus.

Mappeliste

Mappeliste-hodet inkluderer Modusvelger for å bytte mellom online-modus og bufringsmodus. Noen mapper er tilgjengelige som standard. Ekstra mapper opprettes etter hvert som du bruker ekstra GroupWise-funksjoner.