IX Regler

Du kan automatisere mange GroupWise-handlinger, som å svare når du ikke er på kontoret, slette elementer, eller sortere elementer i mapper, ved å bruke regler til å definere et sett med vilkår og handlinger som utføres når et element oppfyller disse vilkårene.