Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Novell przedstawia nowe kierownictwo i informuje o powrocie do siedziby w stanie Utah

Producent oprogramowania potwierdza koncentrację na dotychczasowej ofercie rozwiązań i kontynuację nowatorstwa w dziedzinie wspomagania pracy zespołowej, zarządzania danymi oraz zarządzania punktami końcowymi

Warszawa
May 18, 2011

Firma Novell, Inc. należąca do holdingu The Attachmate Group przedstawiła swoje nowe kierownictwo, którego zadaniem będzie skoncentrowanie działań na rozwiązaniach informatycznych dla użytkowników końcowych (http://www.novell.com/pl-pl/solutions/end-user-computing ) wykorzystywanych przez licznych, wieloletnich klientów i partnerów Novella.

Nowe kierownictwo, na czele którego stanął Bob Flynn, prezes i dyrektor generalny firmy Novell, będzie kontynuować rozwój produktów nowej generacji, przywiązując jednocześnie wielką wagę do dojrzałych i cieszących się ogromną popularnością rozwiązań, z których słynie Novell. Osią strategii zespołu, mającej zapewnić klientom maksimum korzyści z dokonanych inwestycji, będzie rozszerzenie wsparcia dla użytkowników NetWare wobec ich migracji do Open Enterprise Server oraz dalszy rozwój Novell GroupWise i rozwiązań do zarządzania punktami końcowymi Novell ZENworks.  

Nowy dział firmy Novell będzie się koncentrował na szeroko rozpowszechnionych rozwiązaniach Novella do wspierania pracy zespołowej i zarządzania punktami końcowymi. Pozwoli to oddelegować do tych zadań potencjał adekwatny do bieżących i przyszłych potrzeb klientów w obszarze, w którym dorobek i doświadczenie firmy są największe.

– „Powodzenie naszych klientów uzależnione jest od elastyczności, niezbędnej dla utrzymania istniejącej infrastruktury technicznej, a jednocześnie wdrażania nowych technologii, spełniających zmieniające się wymagania” – mówi Bob Flynn, prezes i dyrektor generalny firmy Novell. – „Rozwijając i wspierając rozwiązania do wspomagania pracy zespołowej i zarządzania punktami końcowymi, Novell zapewniać będzie klientom większe możliwości w zakresie kontroli dostępu, zarządzania i zabezpieczania urządzeń, aplikacji i danych niezbędnych do zapewnienia pracownikom większej produktywności.”

– „Biznes i technologia nieustannie się zmieniają; rozwój sieci społecznościowych, informatyki mobilnej, wirtualizacji komputerów osobistych i zmiany w IT jak trwająca migracja do Windows 7 to przykłady trendów, mających wpływ na naszych klientów” – zauważa Flynn. – „Strategia produktowa Novella i plany rozwoju pozostają te same, będziemy wciąż pomagać naszym klientom skutecznie opanowywać te technologie. Wraz z moim zespołem doświadczonych menedżerów będziemy wykorzystywać potencjał Novella dla dobra klientów.”

Kierownictwo firmy Novell, mającej swą siedzibę w Provo w stanie Utah, obejmuje następujące osoby (więcej na http://www.novell.com/company/bios ):

 • Bob Flynn – Prezes i dyrektor generalny
 • Dave Wilkes – Wiceprezes ds. technicznych
 • Eric Varness – Wiceprezes ds. zarządzania produktami i marketingu
 • Juan Carlos Cerrutti – Wiceprezes ds. sprzedaży na Amerykę Północną
 • Dirk W. Schmidt – Wiceprezes ds. sprzedaży na region EMEA
 • John Delk – Wiceprezes ds. klientów strategicznych, partnerów i współpracy na Amerykę Północną

– „Naszą filozofią jest pomagać klientom w rozwoju i dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych i technicznych” – mówi Jeff Hawn, prezes rady nadzorczej i dyrektor generalny The Attachmate Group. – „Bob Flynn ma w tym zakresie wielki talent i doświadczenie, podobnie jak menedżerowie tworzący jego zespół. Klienci mogą liczyć na nowe, wyjątkowe produkty i niezrównane wsparcie oraz pomoc techniczną, co powinno dodatkowo wzmocnić markę Novell i jeszcze zwiększyć lojalność wśród wiernych klientów.”

Najważniejsze produkty Novella obejmują:

 • Novell Open Enterprise Server (OES)/NetWare
 • Novell GroupWise
 • Novell ZENworks
 • Novell File Management Suite
 • Novell Vibe

Informacje o firmie Novell

Novell Inc. pomaga organizacjom w bezpiecznym dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze (cloud computing). Novell pomaga klientom ograniczać koszty, złożoność i ryzyko powiązane z korzystaniem z rozwiązań IT dostarczając oprogramowanie do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem (www.novell.com/solutions/identity-and-security ), administrowania systemami (www.novell.com/solutions/endpoint-management ), organizacji pracy grupowej (www.novell.com/solutions/collaboration ), a także systemy operacyjne oparte na platformie Linux (www.novell.com/solutions/enterprise-linux-servers ). Dostarczane przez firmę Novell oprogramowanie infrastrukturalne i ekosystem partnerów umożliwiają harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych, zapewniając optymalną współpracę ludzi i techniki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

Copyright © 2011 Novell, Inc.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Novell, logo Novell, GroupWise, NetWare i ZENworks są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell Inc. w USA i innych krajach. Novell Vibe jest znakiem towarowym firmy Novell Inc. w USA i innych krajach. Wszelkie inne nazwy i znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Investor Relations Contact

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus