2.0 OSS om GroupWise Windows-klienten

MERK:Eksterne kryssreferanser i delen finnes i Brukerhåndbok for GroupWise 18-klienten.

Hvordan endrer jeg passordet mitt når jeg har det gjeldende passordet?

Se Tilordne passord til postkassen.

Jeg har glemt passordet eller brukernavnet. Hvordan får jeg tilgang til kontoen?

Kontakt organisajonens GroupWise-administrator.

Hvis GroupWise-systemet deres omfatter GroupWise WebAccess, kan du bruke koblingen Kan du ikke logge på? på påloggingssiden for WebAccess. Da får du mer informasjon om hvordan du kan tilbakestille passordet innenfor organisasjonen.

Hvordan tilbakestiller jeg fargevalget i GroupWise?

Se Tilpasse individuelle innstillinger for utseende i GroupWise.

Hvordan tilbakestiller jeg mappelisten?

Som standard er alle mappelister merket. Klikk Vis > Mappeliste, fjern deretter merkingen av Favoritter-mappeliste for å fjerne Favoritter-mappelisten og Nylig brukte mapper-listen.

Hva skjedde med Send på nytt og Trekk tilbake?

Fra og med GroupWise 2012 er Send på nytt-funksjonen erstattet av Rediger-funksjonen og Dupliser-funksjonen.

Bruk Rediger for å endre informasjon i en avtale du allerede har sendt. De eksisterende avtalene i brukernes kalendere oppdateres med endringene, slik at du ikke trenger å trekke tilbake avtalen du opprinnelig sendte.

Bruk Dupliser hvis du vil bruke en eksisterende avtale som standardtekst for en ny avtale. Siden du oppretter en kopi av en eksisterende avtale, endrer den og deretter sender en ny avtale, påvirkes ikke den opprinnelige avtalen når du dupliserer den.

Hvordan tilpasser jeg hjemmevisningen?

Se Forstå hovedvinduet i GroupWise og Bruke paneler til å holde orden i hjemmemappen.

Jeg har eksperimentert med hjemmevisningen. Hvordan får jeg det opprinnelige oppsettet tilbake?

Høyreklikk ikonet for hjemmekatalogen, og klikk Egenskaper > Visning > Tilpass paneler > Gjenopprett standarder.

Hvordan konfigurerer jeg automatisk svar for å la andre vite at jeg er på ferie eller ute av kontoret?

Se Opprette en ferieregel eller automatisk svar.

Hvordan legger jeg til tekst, for eksempel kontaktinformasjon, nederst i alle meldingene jeg sender?

Se Legge til en signatur eller et visittkort.

Den personlige informasjonen i GroupWise-adresseboken er utdatert. Hvordan oppdaterer jeg den?

Du kan ikke redigere informasjonen i GroupWise-adresseboken selv. Du må kontakte den lokale GroupWise-administratoren hvis du vil oppdatere den personlige informasjonen.

Hvordan endrer jeg måten navnet mitt vises i meldinger?

Se Endre visningsnavnet. Hvis betingelsene som er beskrevet i denne prosedyren, ikke gjelder for omstendighetene, må den lokale GroupWise-administratoren bruke GroupWise Administration-konsollen for å endre hvordan navnet ditt vises.

Hvordan viser jeg bare uåpnede elementer?

Standard hjemmevisning inkluderer et panel med uleste elementer, som beskrevet i Forstå hovedvinduet i GroupWise.

Hvis du ikke bruker hjemmevisning, kan du opprette en søkeresultatmappe. Se Forstå søkeresultatmapper. Bruk et avansert søk og konfigurer det slik at Elementstatus ikke inkluderer Åpnet (eller annen status som du ikke vil skal vises i søkeresultatmappen). Du kan deretter se i denne mappen for å se alle uåpnede elementer som en gruppe.

Hvordan kan jeg bli varslet om innkommende meldinger?

Se Starte varsling.

Hvordan slår jeg på eller endrer lyden på avtalealarmer?

Se Angi hvordan du vil varsles for kalenderalarmer Hvis du vil endre lyden som spilles av når et nytt element havner i postkassen, ser du Angi hvordan du vil varsles om nye elementer.

Kan jeg stille inn en alarm for en oppgave?

For tiden kan du ikke stille inn alarmer for oppgaver.

Kan jeg sende automatiske påminnelser via e-post til andre brukere?

For en enkelt melding kan du bruke funksjonen Forsink levering for å få en melding levert på en bestemt dag ved et bestemt tidspunkt. Se Utsette levering av et element. Imidlertid kan ikke funksjonen Forsink levering brukes med regelmessige elementer. Hvi du for eksempel vil minne noen på noe annenhver uke, må du angi hver påminnelse individuelt.

Hvordan planlegger jeg en årlig hendelse, for eksempel en bursdag eller merkedag?

Se Planlegge en avtale for deg selv hvis du vil bruke heldagshendelser.

Hvordan endrer jeg standardskrift for skriving og visning av meldinger?

Se følgende deler:

Hvordan endrer jeg skriftstørrelsen for hovedvinduet i GroupWise-klienten?

Det er ingen innstilling i GroupWise der du kan endre skriftstørrelsen for hovedvinduet i GroupWise-klienten. Skriftstørrelsen avhenger av skjermoppløsningen du har valgt for skjermen din.

Hvordan slår jeg på eller av meldingshodet i meldinger jeg skriver ut?

For en melding i ren tekst, høyreklikker du meldingen og klikker Skriv ut > Utskriftsalternativer. Merk av for eller fjern merket for Skriv ut meldingshode etter behov.

For HTML-formatert melding, vil meldingen vises og skrives ut i henhold til gjeldende innstillinger for Internet Explorer (Fil > Utskriftsformat > Topptekst og bunntekst).

Hvordan skriver jeg ut en bestemt personlig kalender?

Se Skrive ut én bestemt kalender.

Hva betyr alle de små symbolene ved siden av meldingene?

Se Identifisere ikonene som vises ved siden av elementene.

Noen gav meg stedfortredertilgang til en postkasse. Hvordan får jeg tilgang til den?

Se Postkasse-/kalendertilgang for stedfortredere.

Hvordan endrer jeg eierforhold for en delt mappe?

For tiden er det ingen enkel måte å overføre eierskap for en delt mappe fra en bruker til en annen.

Som en løsning kan en av brukerne som mappen er delt med, opprette en ny mappe og flytte innholdet i den delte mappen til den, og deretter dele den nye mappen med de andre brukerne. Dermed blir han eier av den nyopprettede delte kopien av den opprinnelige delte mappen. Den nye eieren har nå fulle rettigheter til den opprinnelige delte mappen.

Hjelp! Mappelisten har forsvunnet. Hvordan får jeg den tilbake?

Klikk Vis > Mappeliste. Hvis du er i en sammenheng der det ikke fungerer, klikker du Verktøy > Alternativer > Miljø > Utseende > Vis mappeliste.

Hjelp! En kolonneoverskrift har forsvunnet. Hvordan får jeg den tilbake? Og hvordan legger jeg til flere kolonner?

Høyreklikk en eksisterende kolonneoverskrift, klikk Flere kolonner, og velg kolonnene du vil vise.

Hvor er Kontoer-menyen jeg trenger for å konfigurere en POP- eller IMAP-e-postkonto i GroupWise?

Kontoer-menyen er kun tilgjengelig hvis GroupWise-administratoren har aktivert denne funksjonen, som beskrevet i Endre alternativer for miljø i Administrasjonshåndboken for GroupWise 18. Be GroupWise-administratoren om å aktivere funksjonen. GroupWise-administratoren kan også kreve at du må være i buffermodus for å legge til kontoer.

Kan jeg slette vedlegg fra en mottatt melding?

Nei, ikke for tiden. Imidlertid er det tredjepartsprogrammer som kan gjøre det for deg. Se Micro Focus’ partnerprodukthåndbok for forslag.

Hvordan angir jeg standard fillisting i dialogboksen Legg ved fil til Detaljer (for å inkludere filstørrelse, type og dato) i stedet for Liste (som bare viser filnavn)?

Dessverre kan du ikke endre standard listepresentasjon i GroupWise eller i Windows-operativsystemmiljøet.

Hvordan videresender jeg all post fra GroupWise-kontoen til en personlig e-postkonto?

Se Opprette en regel som videresender all post til en annen konto.

Kan jeg sende en melding til en mobiltelefon?

De fleste mobiltelefoner inkluderer en e-postadresse for SMS-meldinger. Hvis du vil videresende meldinger til din egen mobiltelefon, må du kontakte operatøren for å få e-postadressen til telefonen. Hvis du vil sende en melding til en annen persons mobiltelefon, må du vite e-postadressen til personens telefon.

Hvorfor har elementene i postkassen min forsvunnet?

Dette har å gjøre med dine personlige innstillinger for opprydding. Husk at administrator kan overstyre dine personlige innstillinger for opprydding.

Se Arkivere elementer automatisk.

Hvordan flytter jeg arkivet?

I Windows-klienten klikker du Verktøy > Alternativer > Miljø > Filplassering, og ser på Arkivkatalog-banen for å se hvor arkivet er nå. Slett den gjeldende plasseringen og lagre den tomme innstillingen om ingen arkivkatalog, slik at det ikke utføres arkivering mens du flytter arkivet. Kopier arkivkatalogen til ønsket sted. Så går du tilbake til Verktøy > Alternativer > Miljø > Filplassering og oppgir den nye plasseringen. Kontroller at du har tilgang til arkivet på den nye plasseringen, og slett deretter arkivet fra den opprinnelige plasseringen for å spare diskplass.

Hvorfor er det avvik mellom mappestrukturen i arkivet og i online- eller bufringspostkassen?

Teoretisk skal mappestrukturen i arkivet stemme overens med mappestrukturen i postkassen. Imidlertid har du sannsynligvis endret navn på mapper, slettet mapper og flyttet mapper over tid mens du har arbeidet i postkassen. Arkivet blir ikke oppdatert med alle disse endringene i mappestrukturen. Derfor blir ikke elementer arkivert der du forventer at de skal arkiveres. Noen ganger må du bruke Hurtigsøk-funksjonen for å finne arkiverte elementer.

Dette problemet skjer oftere med brukere som har GroupWise-arkiver som stammer flere GroupWise-versjoner tilbake.

Kan jeg overføre GroupWise-arkivet til en USB-stasjon for å spare plass på arbeidsstasjonen og deretter få tilgang til det fra USB-stasjonen når jeg må referere til gamle elementer?

Hvis du kopierer GroupWise-arkivet til en USB-stasjon, blir det merket som skrivebeskyttet. For tiden kan ikke GroupWise åpne et skrivebeskyttet arkiv. Du kan kopiere det fra USB-stasjonen tilbake til et lese- og skrivemiljø for å få tilgang til det.

Du angir arkivplasseringen med Verktøy > Alternativer > Miljø > Filplassering > Arkivkatalog. Du må være nøye med at arkivplasseringen alltid er satt til riktig katalog der du vil at løpende automatisk arkivering skal finne sted. For tiden anbefaler ikke eller støtter ikke GroupWise flere arkivplasseringer.

Hvordan får jeg GroupWise til å starte maksimert?

Endre størrelsen på GroupWise-klientvinduet ved å dra rammen til vinduet dekker hele skjermen. Ikke bruk Maksimer-knappen. Hvis du vil at GroupWise skal være permanent maksimert, kan du høyreklikke GroupWise-skrivebordikonet og klikke Egenskaper. Velg Maksimert i nedtrekkslisten Kjør.

Jeg har gått tom for plass i postkassen. Jeg har slettet alt jeg kan komme på. Hva nå?

Du må faktisk tømme papirkuven før forbruket av diskplass går ned.