Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Novell udostępnia Novell Operations Center 5.0

Pierwsze w branży rozwiązanie BSM obejmujące system zarządzania konfiguracją i zarządzanie usługami typu cloud

Warszawa
May 17, 2011

Novell poinformował o udostępnieniu na rynku nowej, piątej wersji oprogramowania Novell Operations Center (www.novell.com/products/operations-center ). Po raz pierwszy rozwiązanie BSM (Business Service Management), jakim jest Novell Operations Center 5.0, obejmuje kompleksowe zarządzanie usługami w publicznych i prywatnych środowiskach typu cloud. Jest  to także pierwszy system zarządzania konfiguracją (CMS, Configuration Management System), zapewniający automatyczną synchronizację z zewnętrznymi źródłami danych, co ułatwi klientom skuteczniejsze zarządzanie bardzo złożonymi środowiskami i sfederowanymi bazami danych o konfiguracji (CMDB, więcej na www.novell.com/products/operations-center/features/service-mapping.html ). Stosując Novell Operations Center 5.0 klienci zyskują aktualny, kompleksowy obraz stanu i wydajności usług biznesowych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud.

Według analityków, rozpoczynając trzy lata temu działalność w obszarze BSM, Novell zainwestował w rozwój zestawu wiodących na rynku technologii, które dają wyobrażenie o możliwościach zarządzania usługami biznesowymi w zakresie powiązania wyników biznesowych z funkcjonowaniem informatyki za pomocą rozmaitych narzędzi do modelowania i analizy. Od tego czasu Novell znacznie rozszerzył i wzmocnił swą ofertę rozwiązań BSM, zapewniając swym klientom lepszą świadomość działania infrastruktury informatycznej. – „Wprowadzając Novell Operations Center 5.0, Novell rozszerza zasięg BSM na środowiska typu cloud i możliwości aktywnego zarządzania konfiguracją z rozbudowanymi mechanizmami automatyzacji, kontroli i sterowania” – komentuje Dennis Drogseth, wiceprezes firmy analitycznej Enterprise Management Associates.

Novell Operations Center 5.0 udostępnia następujące możliwości:

  • Zautomatyzowane  zarządzanie konfiguracją: CMS dokonuje automatycznej synchronizacji z zewnętrznymi źródłami danych, gwarantując aktualność danych.
  • Sfederowana baza danych o konfiguracji: CMDB ułatwia zarządzanie standardowymi konfiguracjami i zgodnością procesów z wymogami przepisów.
  • Zarządzanie społecznościowe: Unikalny mechanizm „społecznościowy” umożliwia aktualizowanie i uściślanie informacji przez wielu użytkowników.
  • Integracja systemu Novell Cloud Manager i usług Amazon EC2: Możliwość monitorowania, zarządzania i mierzenia wydajności publicznych i prywatnych środowisk typu cloud daje klientom wiarygodny obraz środowisk udostępnianych przez dostawców, pozwalając lepiej dopasować środki techniczne do potrzeb biznesowych.

Zdaniem Novella, dla zachowania konkurencyjności na dzisiejszym rynku przedsiębiorstwom potrzebna jest elastyczność i możliwość skutecznej kontroli nad wykorzystywanymi heterogenicznymi środowiskami informatycznymi – umożliwiająca nie tylko nadążanie za innymi, ale i osiągnięcie przewagi. Bez pełnego i aktualnego obrazu usług informatycznych oraz zarządzania systemami i aplikacjami wspierającymi realizację celów biznesowych jest to właściwie niemożliwe. – „Novell Operations Center zbiera dostępne informacje o stanie infrastruktury i funkcjonowaniu usług, prezentując je w postaci intuicyjnego, zorientowanego na biznes obrazu. Dostarcza tym samym klientom informacji koniecznych dla optymalizacji inwestycji w technologię pod kątem korzyści biznesowych” – zauważa Michele Hudnall, dyrektor ds. marketingu rozwiązań w firmie Novell.

Rozwiązanie Novell Operations Center 5.0 jest w pełni zintegrowane z systemami Novell Cloud Manager (www.novell.com/products/cloud-manager ), Novell ZENworks(www.novell.com/products/zenworks/configurationmanagement ), Novell Sentinel (www.novell.com/products/sentinel ), PlateSpin Recon (www.novell.com/products/recon) oraz NetIQ AppManager (www.netiq.com/products/am/default.asp), pozwalając w pełni wykorzystać potencjał technologii zawartych w ofertach Novella i NetIQ.

Ceny i dostępność
Rozwiązanie Novell Operations Center 5.0 jest już dostępne. Cena uzależniona jest od liczby serwerów, administratorów oraz integracji z innymi rozwiązaniami, co pozwala klientom dopasować zastosowane rozwiązanie do konkretnych potrzeb. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/solutions/business-service-management, www.novell.com/products/operations-center and http://www.novell.com/communities/coolsolutions/business-service-management.

Informacje o firmie Novell
Novell Inc. pomaga organizacjom w bezpiecznym dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze (cloud computing). Novell pomaga klientom ograniczać koszty, złożoność i ryzyko powiązane z korzystaniem z rozwiązań IT dostarczając oprogramowanie do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem (www.novell.com/solutions/identity-and-security ), administrowania systemami (www.novell.com/solutions/endpoint-management ), organizacji pracy grupowej (www.novell.com/solutions/collaboration ), a także systemy operacyjne oparte na platformie Linux (www.novell.com/solutions/enterprise-linux-servers ). Dostarczane przez firmę Novell oprogramowanie infrastrukturalne i ekosystem partnerów umożliwiają harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych, zapewniając optymalną współpracę ludzi i techniki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

Copyright © 2011 Novell, Inc.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Novell, logo Novell, PlateSpin i ZENworks są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell Inc. w USA i innych krajach, zaś  NetIQ i AppManager są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NetIQ Corporation w USA . Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Investor Relations Contact

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus