Filr 3.4 : Podręcznik aplikacji Desktop dla systemu Linux

  Filr 3.4: Podręcznik aplikacji Desktop dla systemu Linux
    Omówienie
    Instalowanie i konfigurowanie aplikacji Filr Desktop
      Tabela obsługi
      Obsługiwane języki
      Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop
      Uruchamianie aplikacji Filr Desktop
      Logowanie do aplikacji Filr Desktop
      Konfigurowanie konsoli Filr Desktop
    Deinstalowanie aplikacji Filr Desktop
    Omówienie operacji w aplikacji Filr Desktop
      Omówienie synchronizacji
      Praca w aplikacji Filr Desktop
      Omówienie konsoli Filr Desktop
      Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą
      Omówienie operacji w systemie Filr
      Praca w konsoli Filr Desktop
    Rozwiązywanie problemów
      Niezsynchronizowane pliki
    Informacje prawne