Brukerhåndbok for GroupWise Web

  Brukerhåndbok for GroupWise Web
    Vanlige oppgaver
      Logge på
      Lese elementer
      Forstå navnefullføring
      Videresende elementer som et vedlegg
      Slette elementer og tømme papirkurven
        Slette elementer
        Gjenopprette elementer og tømme papirkurven
      Om Skrivevisninger i GroupWise Web
      Søke etter elementer
      Velge flere listeelementer
      Bruke en stedfortreder
        Stedfortreder til en annen postboks
        Administrere stedfortredertilgang for bruker til din konto
      Bruke regler
    Postkasse
      Arbeide med postbokselementer
        Bruke forhåndsvisningsruten
        Se meldingsdetaljer
        Merke postbokselementer
        Bruke kategorier
        Vise flere meldinger
        Skrive ut e-postmeldinger
      Konfigurere signaturer eller fraværsregler
        Administrere signaturer
        Administrere Ikke på kontoret-regelen
      Sende elementer
        Opprette og sende elementer
        Sende elementer på nytt
        Tilbakekalle originalelementer ved sending på nytt
        Sende og motta vedlegg
      Svare på elementer
      Godta avtaler
      Administrere mapper
        Opprette mapper
        Gi en mappe nytt navn
        Flytte mapper
        Dele mapper
        Slette mapper
    Kalender
      Sende kalenderelementer
        Planlegge en avtale
        Invitere andre til avtaler
        Kalenderoppgaver
        Sende merknader
      Redigere kalenderelementer
      Administrere kalendere
        Se på kalenderne dine
        Opprette en ny kalender
        Gi en kalender et nytt navn
        Dele en kalender
        Slette en kalender
    Kontakter
      Vise og administrere kontakter
      Administrere personlige adressebøker
        Opprette personlige adressebøker
        Endre navn på personlige adressebøker
        Slette personlige adressebøker
    Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger
    Juridiske merknader