Filr 3.4 : Podręcznik aplikacji Desktop dla systemu Windows

  Filr 3.4: Podręcznik aplikacji Desktop dla systemu Windows
    Omówienie
    Instalowanie i konfigurowanie aplikacji Filr Desktop
      Tabela obsługi
      Obsługiwane języki
      Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop
      Logowanie do aplikacji Filr Desktop
      Konfigurowanie konsoli Filr Desktop
      Uaktualnianie aplikacji Filr Desktop
    Deinstalowanie aplikacji Filr Desktop
    Omówienie operacji w aplikacji Filr Desktop
      Omówienie synchronizacji
      Praca w aplikacji Filr Desktop
      Omówienie konsoli Filr Desktop
      Omówienie operacji w systemie Filr
      Praca w konsoli Filr Desktop
      Dostosowywanie motywu firmowego aplikacji Desktop
      Powiadomienia w dymkach mogą nie być wyświetlane
    Rozwiązywanie problemów
      Niezsynchronizowane pliki
      Pliki dziennika
      Problemy związane z uaktualnieniami
      Zagadnienia ogólne
    Informacje prawne