Filr 3.4 : Handbok om Desktop-programmet för Mac

  Filr 3.4: Handbok om Desktop-programmet för Mac
    Översikt
    Installera och konfigurera Filr Desktop-programmet
      Supportmatris
      Språk som kan användas:
      Hämta och installera Filr Desktop-programmet
      Logga in på Filr Desktop-programmet
      Konfigurera Filr Desktop-konsolen
      Uppgradera Filr Desktop-programmet
    Avinstallera Filr Desktop-programmet
    Funktionerna i Filr Desktop-programmet
      Grunderna i synkronisering
      Arbeta med Filr Desktop-programmet
      Om Filr Desktop-konsolen
      Om Filr-åtgärder
      Arbeta med Filr Desktop-konsolen
      Anpassa den grafiska profilen för Desktop-programmet
      Pratbubbleaviseringar kanske inte visas
    Felsökning
      Filer som inte synkroniserats
      Loggfiler
      Allmänna frågor
    Juridisk information