Brukerhåndbok for GroupWise 18-klienten

  Brukerhåndbok for GroupWise 18-klienten
    Komme i gang
      Installere GroupWise-klienten
      Logge på GroupWise
        Tilordne passord til postkassen uten LDAP-godkjenning
        Bruke Advanced Authentication
      Bruke hjemmemappen
      Vise Hurtigvisning
        Aktivere og deaktivere Hurtigvisning
        Plassere Hurtigvisning
        Bruke Hurtigvisning
      Bruke oppgavelinjen i Windows til å utføre viktige oppgaver
      Utforske mappelisten
        Hjemmemappe
        Mappen Postkasse
        Mappen Sendte elementer
        Mappen Kalender
        Mappen Mye brukte kontakter
        Mappen Oppgaveliste
        Mappen Dokumenter
        Mappen Arkivskap
        Mappen Under arbeid
        Mappen Useriøs e-post
        Papirkurvmappe
        Delte mapper
        Mappen for IMAP4-konto
        Mappe for NNTP-nyhetsgruppekonto
        Mappe for RSS-matinger
      Forstå elementtyper i GroupWise
        Post
        Avtale
        Oppgave
        Påminnelse
        Telefonmelding
      Tilpasse grensesnittet i GroupWise
        Forstå hovedvinduet i GroupWise
        Forstå hovedmenyen
        Forstå navigasjonsfeltet
        Forstå hovedverktøylinjen
        Forstå elementlister
      Identifisere ikonene som vises ved siden av elementene
      Mer informasjon
        Elektronisk hjelp
        Velkomstfane i GroupWise
        Webområde for GroupWise-dokumentasjon
        Hurtigveiledninger
        GroupWise-forum
    Få orden i sakene
      Tilpasse grensesnittet i GroupWise
        Velge et GroupWise-oppsett
        Tilpasse individuelle innstillinger for utseende i GroupWise
        Tilpasse hovedverktøylinjen
        Velge standard startmappe
        Angi standardvisninger for lesing
        Angi standardvisning og -skrifttype for lesing og skriving
        Angi standard virkemåte i Hurtigvisning
        Endre standard visninger for element
        Lese det neste elementet i postkassen automatisk
        Endre språk for GroupWise-grensesnittet
      Bruke kategorier til å ordne elementer
        Forstå kategorier
        Tildele kategorier til elementer
        Arbeide med kategorier
      Bruke mapper til å organisere postkassen
        Forstå mappelister
        Vise mappelister
        Arbeide med mapper
        Administrere elementlister i mapper
        Tilpasse visningsinnstillinger for mapper
        Forstå søkeresultatmapper
        Bruke fellesmapper (delte mapper)
      Bruke paneler til å holde orden i hjemmemappen
        Forstå paneler
        Endre størrelsen på et panel
        Flytte et panel
        Tilpasse et panel
        Opprette et nytt panel
        Fjerne et panel
        Eksportere og importere innstillinger for hjemmevisning
      Tilpasse annen GroupWise-funksjonalitet
        Endre GroupWise-moduser
        Endre tidssone
        Angi intervall for oppdatering i GroupWise
        Tilpasse format for dato og klokkeslett
    E-post
      Sende e-post
        Velge standardvisning for skriving
        Skrive e-post
        Formatere e-post
        Stavekontrollmeldinger
        Legge ved filer
        Legge til en signatur eller et elektronisk visittkort (vCard)
        Bruke alternative Fra-adresser
        Rute e-post til flere mottakere sammenhengende
        Sende S/MIME-sikre meldinger
        Lagre uferdig e-post
        Velge alternativer for sending
        Sende e-post med utskriftsfletting
        Legge inn en klistrelapp
        Sende telefonmeldinger
        Avstemming
      Administrere sendt e-post
        Tilpasse sendt e-post
        Arbeide med sendte elementer
        Tilbakekalle sendt e-post
        Sende e-post på nytt
        Redigere sendte avtaler, oppgaver og påminnelser
        Lage kopi av sendt e-post
        Svare på sendt e-post
        Bekrefte levering av e-post du sender
      Motta og svare på e-post
        Lese mottatt e-post
        Lese vedlegg
        Svare på e-post
        Les og svar ved å bruke samtaletrådkjøring
        Videresende e-post
        Ringe telefonnumre i e-posten
      Administrere mottatt e-post
        Tilpasse sendt eller mottatt e-post
        Gjøre om e-post til en annen elementtype
        Lagre mottatt e-post på disk eller i et GroupWise-bibliotek
        Slette e-post
        Vise diskusjonstråden for en e-post
        Bare vise uleste meldinger
        Vise kilden for eksterne meldinger
        Arkivere og sikkerhetskopiere e-post
      Skrive ut e-post
        Velge en skriver
        Skrive ut e-post med vedlegg
        Vise en topptekst
        Endre standardskriftstørrelsen for utskrift av elementer i rent tekstformat
        Skrive ut en elementliste
        Konfigurere standard utskriftsalternativ for en stor distribusjon med mottakere
      Håndtere uønsket e-post (søppelpost)
        Forstå Håndtering av useriøs e-post
        Blokkere eller merke all e-post fra en bestemt bruker som useriøs
        Blokkere eller merke e-post fra et bestemt Internett-domene som useriøs
        Merke e-post fra brukere som ikke finnes i personlige adressebøker, som useriøs post
        Hindre at e-post fra en bruker eller et Internett-domene merkes som useriøs eller blokkeres
        Endre lister og innstillinger for behandling av useriøs e-post
        Slette elementer automatisk fra mappen Useriøs post
        Slette elementer manuelt fra mappen Useriøs post
    Kalender
      Forstå kalenderen
      Vise kalenderen
        Tilpasse kalendervisningen når du ser på en kalender
        Bytte mellom grafisk visning og tekstvisning i kalenderen
        Velge kalendere som vises
        Vise en annen dato i kalenderen
        Vise heldagshendelser i kalenderen
        Navigere i kalenderen
        Vise to tidssoner i kalenderen
        Arbeide med tids- og datoforskjeller
        Forstå ikoner i kalenderelementer
        Forstå kalenderskyggelegging
        Vise en mappen som en kalender
        Åpne en ny kalendervisning
      Administrere kalenderen
        Lese en kalenderoppføring
        Opprette en personlig kalender
        Tilpasse en ny kalender
        Sende en kalender
        Eksportere en kalender
        Importere kalendere
      Sende kalenderelementer
        Forstå kalenderelementer
        Planlegge avtaler
        Sende påminnelser
        Planlegge gjentakende elementer
      Motta kalenderelementer
        Godta eller avslå kalenderelementer
        Godta eller avslå Internett-elementer
        Foreslå et nytt tidspunkt for en avtale
        Invitere andre eller delegere og slette kalenderelementer
        Endre kalenderelementtyper
        Lagre kalenderelementer
      Stille inn kalenderalarmer
        Angi standardalarm
        Stille inn en alarm for et kalenderelement
      Dele en personlig kalender
        Dele en eksisterende personlig kalender med andre brukere
        Legge inn en kalenderoppføring i en delt kalender
      Abonnere på en Internett-kalender
        Abonnere manuelt på en Internett-kalender
        Abonnere på en Internett-kalender fra en kobling
        Redigere en Internett-kalender du abonnerer på
        Slette en Internett-kalender du abonnerer på
      Publisere personlige kalendere på Internett
        Publiseringsbegrensninger
        Publisere en personlig kalender
        Endre innstillingene for en publisert kalender
        Vise og skjule publiserte kalendere
        Gjøre om publisering av en kalender
      Dele ledig/opptatt tid på Internett
        Publisere plan for ledig/opptatt tidspunkt
        Sende informasjon om ledig og opptatt tid
        Bruke informasjon om ledig og opptatt tid
      Bruke flerbrukerkalender
        Sette opp en kalender for visning av flere brukere eller ressurser
        Sette opp flere kalender for visning av flere brukere og ressurser
        Definere hvilke brukere som vises i en flerbrukerkalender
        Opprette en avtale for brukerne i en flerbrukerkalender
        Opprette en flerbrukerkalendervisning
      Vise en annen brukers kalender i din egen kalender
      Skrive ut en kalender
        Skrive ut hovedkalenderen
        Skrive ut én bestemt kalender
        Skrive ut kalenderne for flere brukere
      Merke kalenderelementer fra ukjente avsendere som useriøse
    Oppgaver og oppgavelisten
      Forstå oppgaver
      Om hurtigoppgave-/oppfølgingsflagg
      Forstå Oppgaveliste-mappen
      Bruke oppgaver
        Tildele en oppgave
        Spore oppgavefullføring
      Bruke hurtigoppgave-/oppfølgingsflagg
        Angi en ferdigdato
        Endre fullføringsprosenten
        Konfigurere/angi alarm
        Hurtige oppgavelistehandlinger
        Fjerne et element fra oppgavelisten
        Vise som oppgaveliste/vise detaljer
      Bruke Oppgaveliste-mappen
        Legge til et element i Oppgaveliste-mappen
        Lage en oppgaveliste i en annen mappe enn Oppgaveliste-mappen
        Organisere Oppgaveliste-mappen
        Tildele en forfallsdato og et tidspunkt til et element i oppgavelisten
        Spore status i Oppgaveliste-mappen
        Skrive ut innholdet i mappen Oppgaveliste
    Kontakter og adressebøker
      Lære mer om adressebøker
        GroupWise-adresseboken
        Adresseboken Mye brukte adresser
        Personlige adressebøker
        LDAP-adressebok
      Forstå Kontakter-mappene
      Adressere elementer
        Bruke navnefullføring
        Bruke adressevelgeren
        Bruke adresseboken Mye brukte adresser
        Sende e-post fra en Kontakter-mappe
        Sende post fra adresseboken
        Sende e-post til hele adresseboken
      Bruke Kontakter-mapper
        Opprette en Kontakter-mappe
        Administrere kontakter
        Administrere grupper
        Administrere ressurser
        Administrere organisasjoner
      Arbeide med adressebøker
        Åpne en adressebok
        Opprette personlige adressebøker
        Redigere en personlig adressebok eller adresseboken Mye brukte adresser
        Endre navn på personlige adressebøker
        Kopiere personlige adressebøker
        Slette personlige adressebøker
        Angi egenskaper for adressebøker
        Bruke forhåndsdefinerte filtre for adresseboken Mye brukte adresser
        Dele adressebøker med andre brukere
        Godta en delt adressebok
        Synkronisere adressebokoppføringer
        Vise hurtiginformasjon
        Vise kontakter, grupper, organisasjoner eller ressurser i en adressebok
        Redigere en distribusjonsliste i GroupWise-adresseboken
        Søke etter adressebokoppføringer
        Tilpasse en adressebokvisning
        Sortere en adressebok
        Importere og eksportere adresser og adressebøker
        Bruke LDAP-adresseboken
        Avanserte alternativer for adressebok
      Endre bilde for systemadressebok
      Skrive ut etiketter og lister fra adresseboken
        Skrive ut etiketter
        Skrive ut lister
    Finne elementer
      Forstå søkeverktøyet
      Forstå filteret
        Bruke filteret som en Hurtigsøker
        Bruke filteret for å starte et spesifikt Søk etter-alternativ
      Søke etter elementer i en mappe
        Filtrere elementer
      Søke etter elementer hvor som helst i postkassen
        Bruke søk
        Søke etter kontakter
      Bruke avansert søk
        Definere et avansert søk
        Velge felt i avanserte søk og regler
        Bruke operatorer i avanserte søk og regler
        Bruke jokertegn og brytere i avanserte søk og regler
    Varsling
      Forstå varsling
      Starte varsling
        Starte varsling når GroupWise startes
        Starte Varsling fra Start-menyen i Windows
      Bruke varsling
      Tilpasse varsling
        Angi hvor lenge varslingen skal vises
        Angi varsling for nye elementer
        Angi hvilke mapper som skal sjekkes for nye elementer
        Angi hvor ofte det skal bli sett etter nye elementer
        Angi hvordan du vil varsles for kalenderalarmer
        Angi hvordan du vil varsles om status for utgående melding
        Angi hvordan du vil varsles om returstatusmeldinger
      Motta varsling om andres meldinger
      Slå av varsling
    Regler
      Forstå reglene
      Handlinger en regel kan utføre
      Hendelser som utløser regler
      Opprette en regel
        Opprette en grunnleggende regel
        Opprette en regel for automatisk svar
        Opprette en Ikke på kontoret-regel
        Opprette en regel som videresender all post til en annen konto
        Opprette en regel som sender en ny e-post
        Kopiere en regel for å lage en ny regel
        Begrense hvilke elementer som påvirkes av en regel
      Redigere en regel
      Aktivere eller deaktivere regler
      Kjøre en regel manuelt
      Slette en regel
    Postboks- og kalendertilgang for proxy-brukere
      Forstå stedfortredertilgang
      Gi stedfortrederrettigheter som postkasseeier
      Beskytte private elementer som postkasseeier
      Bli stedfortreder i en annen brukers postkasse
    Buffermodus og ekstern modus
      Bruke buffermodus
        Forstå bufringsfunksjoner
        Konfigurere bufringspostkassen
        Bytte til buffermodus
        Angi bufferegenskaper
        Arbeide i buffermodus
        Endre tidsintervall for nedlasting for bufringspostkassen
        Synkronisere bufferpostkassen og online-postkassen
        Åpne en annen versjon av et dokument i bufferpostkassen
        Vise ventende forespørsler
        Vise forbindelsesstatus
      Bruke ekstern modus
        Forberede bruk av ekstern modus
        Angi et eksternt passord
        Lære mer om eksterne forbindelsestyper
        Lære mer om eksterne funksjoner
        Sende eksterne forespørsler
        Behandle eksterne forespørsler
        Sende og hente elementer i ekstern modus
        Tillate frakoblet sending/mottak
    POP3- og IMAP4-kontoer
      Forstå POP3- og IMAP4-kontoer
        Forstå POP3-kontoer
        Litt om IMAP4-kontoer
      Legge til POP3- og IMAP4-kontoer i GroupWise
      Konfigurere POP3- og IMAP4-kontoer
      Bruke POP3- og IMAP4-kontoer
        Bruke POP3- og IMAP4-kontoer i tilkoblet modus
        Bruke POP3- og IMAP4-kontoer i ekstern modus og buffermodus
        Endre hvor lang tid det tar før det oppstår tidsavbrudd for POP3- og IMAP4-servere
        Bruke SSL til å koble til en POP3- eller IMAP4-server
        Laste ned elementer fra POP3- og IMAP4-kontoer
        Sende POP3- og IMAP4-post fra GroupWise
        Slette et element fra en POP3- eller IMAP4-konto
      POP3-funksjoner
        Lagre elementer på en POP3-postserver
        Slette elementer fra en POP3-postserver
      IMAP4-funksjoner
        Abonnere og avbestille abonnement på IMAP4-mapper
        Alfabetisere mappene i en IMAP4-konto
        Laste ned bare overskriften (emnelinjen) for IMAP4-kontoer
        Laste ned talepost-vedlegg via en IMAP4-konto
        Slette elementer fra en IMAP4-postserver
    Nyhetsgrupper
      Sette opp nyhetsgrupper
        Legge til en nyhetskonto
        Abonnere på eller avslutte et abonnement på en nyhetsgruppe
      Arbeide med nyhetsgruppemeldinger
        Lese nyhetsgruppemeldinger
        Plassere en ny diskusjon i en nyhetsgruppe
        Svare på en melding i en nyhetsgruppe
        Merke meldinger i henhold til interessene dine
        Legge til en signatur i alle nyhetsgruppeelementer du sender
        Endre visningsnavnet for nyhetsgruppeutsendinger
        Slette en nyhetsgruppemelding
      Arbeide med nyhetsgrupper
        Komprimere eller utvide alle tråder i en nyhetsgruppe
        Søke etter meldinger på en nyhetsgruppeserver
        Angi nedlastingsinnstillinger for enkelte nyhetsgrupper
        Oppdatere den lokale nyhetsgruppemappen
        Slette en nyhetskonto
    RSS-matinger
      Abonnere på RSS-matinger
        Firefox
        Internet Explorer
        GroupWise
      Lese RSS-matinger
      Oppdatere en RSS-mating
      Slette en enkelt RSS-oppføring
      Slette en RSS-mating du abonnerer på
    Dokumenthåndtering
      Flere løsninger for dokumenthåndtering
    Vedlikeholde GroupWise
      Administrere ikke-standard påloggingskrav
        Logge seg på postkassen fra en annen brukers arbeidsstasjon
        Logge seg på postkassen fra en delt arbeidsstasjon
      Administrere postkassepassord
        Få hjelp når du har glemt passordet ditt
        Bruke LDAP-godkjenning i stedet for GroupWise-passord
        Legge til, endre og fjerne passordet
        Slippe å oppgi GroupWise- eller LDAP-passordet
        Bruke postkassepassord i buffermodus
        Bruke postkassepassord i ekstern modus
        Passord for postkasser når stedfortreder brukes
      Arkivere e-post
        Forstå arkivet
        Angi hvor arkiver lagres
        Flytte et element til arkivet
        Arkivere elementer automatisk
        Vise arkiverte elementer
        Gjenopprette elementer fra arkiver
        Flytte arkivet fra ett sted til et annet
        Slå sammen arkiverte elementer fra flere arkiver
      Bruke Informasjon om postkassestørrelse
        Vise informasjon om postkassestørrelse
        Slette e-post ved hjelp av Informasjon om postkassestørrelse
        Arkivere e-post ved hjelp av Informasjon om postkassestørrelse
      Bruke Styring av diskplass i det eksterne biblioteket
      Sikkerhetskopiere e-post
        Sikkerhetskopiere postkassen
        Gjenopprette elementer fra sikkerhetskopi
      Reparere postkassen
        Forstå postkassevedlikehold
        Fastslå om postkassen må repareres
        Installere GroupWise-kontroll
        Analysere og reparere databaser
        Gjenoppbygge postkassestrukturen
      Administrere papirkurven
        Vise elementer i papirkurven
        Gjenopprette elementer i papirkurven
        Lagre et element fra papirkurven
        Tømme papirkurven
      Huske klienttilstanden ved krasj
      Informasjon om GroupWise kundestøtte
    Tekstmeldinger, telefonsamtaler og direktemeldinger
      Sende tekstmeldinger
        Legge inn en brukers mobilnummer
        Sende en tekstmelding direkte til en mobiltelefon.
        Sende en tekstmelding med Skype
      Ringe
      Bruke direktemeldingsfunksjonen
    Hva er nytt i GroupWise 18-klienten?
      GroupWise 18
      GroupWise 18.0.1
      GroupWise 18.1
      GroupWise 18.2
      GroupWise 18.2.1
      GroupWise 18.3
      GroupWise 18.3.1
      GroupWise 18.4
      GroupWise 18.4.1
    Ofte stilte spørsmål om GroupWise
    Oppstartsalternativer
      Oppstartsalternativer for GroupWise
      Bruke et oppstartsvalg for GroupWise
    Hurtigtaster
      Generelle snarveier
      Snarveier for elementer
      Snarveier for elementlister
      Snarveier for tekst
      Diverse snarveier
    Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger
    Grunnleggende oppgaver i GroupWise
      Opprette en avtale
      Sende e-post
      Opprette en tilpasset meldingsregel
      Administrere signaturene dine
      Opprette en søkemappe
      Arbeide i frakoblet modus
      Administrere mapper
      Kontotilgang via delegering eller stedfortreder
      Oppgaver og oppgavelister
    Juridiske merknader